Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Förbättrad förmåga kring integrationsprofiler

Utifrån flera stora initiativ som drivs uppstår behov av att integrationslandskapet förändras och utvecklas.

Om initiativet

Utifrån de stora initiativ som redan pågår eller förväntas komma igång på Inera, exempelvis sammanhållen planering samt symtombedömning och hänvisning, har det blivit tydligt att integrationslandskapet kommer att behöva förändras. Det omfattar såväl nya integrationsmönster som ny teknik och nya tjänstekontrakt baserade på nya standarder. Troligtvis påverkar detta även befintliga tjänstekontrakt som kan komma att ändras och ompaketeras för att vi ska kunna rama in och fånga den information som behövs för att täcka verksamhetsbehoven.

I den nya samverkansarkitekturen, T2, beskrivs att informationsbehovet på ett neutralt sätt separeras från överföringstekniken via integrationsspecifikationer. Detta förtydligande är viktigt och nödvändigt för att kunna göra ett teknikskifte. Det kommer att behöva göras ett arbete för hur informationslagret ska struktureras och förvaltas. När det gäller patientjournalinformation så kommer informationslagret att behöva hanteras centralt.

Ett arbete pågår via regionernas arkitekturråd (RAR) kring färdplan för att realisera den nya samverkansarkitekturen och specificering av gemensam standard. Det troliga är att det blir FHIR. Ett av de första områdena som kommer att hanteras är att vidareutveckla Ineras tjänst 1177 formulärhantering så att den anpassas till gemensam standard.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå under 2024.

Ansvarig

Per Brogevik, avdelningschef IT och arkitektur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, rolf.ronnback@inera.se

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan