Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Förbättrade integrationsplattformar

Inera ämnar realisera ett ändamålsenligt och effektivt stöd för API-baserade systemintegrationer.

Om initiativet

Ett stöd för API-baserade systemintegrationer är en strategiskt viktig funktion både verksamhetsmässigt och tekniskt. Här behöver flera vägval göras och önskad funktionalitet klargöras för att ge bästa möjliga stöd till verksamheterna.

Arbetet är en fortsättning på initiativet Skriva till VIS (vårdinformationssystem) som handlade om att upprätta en förmåga till informationsöverföring från Inera-tjänster till regionernas vårdinformationssystem. I förstudien behandlades två huvudsakliga perspektiv på förmågan. Det första är Skriva till VIS som en återanvändbar förmåga som ska kunna stödja många Inera-tjänster. Det andra är förmågan Skriva till VIS specifikt för Inera-tjänsten 1177 symtombedömning och hänvisning. Arbetsgruppen har identifierat och specificerat de tekniska förmågor som behöver realiseras för att Skriva till VIS ska kunna genomföras. De flesta var kända sedan tidigare, men framför allt inom IAM-området har nya förmågor identifierats. Många av förmågorna kan återanvändas i andra framtida FHIR-integrationer mellan Inera och dess kunder. Integrationsförmågorna och terminologin har också linjerats med den nya samverkansarkitekturen T2.

När det gäller informatikutredning har det i förstudien genomförts en kartläggning av behovet av informationsöverföring från tjänsten 1177 symtombedömning och hänvisning till regionernas vårdinformationssystem, samt en analys av hur FHIR-standarden kan användas för att representera detta informationsbehov. Resultatet av kartläggningen är att det finns ett antal frågeställningar om tjänstens kommande utveckling som blir avgörande för hur denna integration ska utformas på informatiskt plan. 

Ansvarig

Per Brogevik, avdelningschef IT och arkitektur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, rolf.ronnback@inera.se

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan