Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Anpassa fler tjänster till ny samverkansarkitektur

I samband med att en ny version av samverkansarkitektur (T2) har tagits fram så behöver arbetet med anpassning av Ineras stödtjänster och infrastruktur påbörjas. Arbetet är en fortsättning från våren 2023 och bygger till del på förslag och aktiviteter beskrivna i rapporten från det arbetet.

Om initiativet

Uppdateringen av samverkansarkitekturen för interoperabilitet inom vård och omsorg pekar på modernare standarder. För att få ut nyttan, i form av bland annat snabbare tjänsteutveckling och samverkan i Sverige, behöver stödtjänster och infrastruktur anpassas både hos Inera och hos regioner och kommuner.

Projektet bidrar till att förtydliga och öka möjligheten till informationsutbyte mellan organisationer i den regionala och kommunala sektorn genom att genomföra en så kallad POC (Proof of Concept). Den ska exemplifiera hur informationsutbytet för en fiktiv tjänst är tänkt att fungera. 

Inom projektet planeras även att realisera stödtjänster baserade på de resultat och erfarenheter som kommit fram under arbetet med POC:en. Detta förutsätter att etablering av förvaltning av stödtjänsterna prioriteras och genomförs.

Status

Projektet arbetar just nu med förstudier och realiseringsanvisningar som exemplifieras i en POC.

Ansvarig

Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, sektionschef Samverkansarkitektur och FoU, rolf.ronnback@inera.se

Rapport från tidigare arbete

Arbetet är en fortsättning från våren 2023 och bygger till del på förslag och aktiviteter beskrivna i rapporten från det arbetet.

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan