Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Anpassa fler tjänster till ny samverkansarkitektur

I samband med att en ny version av samverkansarkitektur (T2) har tagits fram så behöver arbetet med anpassning av Ineras stödtjänster och infrastruktur påbörjas. Arbetet är en fortsättning från våren 2023 och bygger till del på förslag och aktiviteter beskrivna i rapporten från det arbetet.

Om initiativet

Uppdateringen av samverkansarkitekturen för interoperabilitet inom vård och omsorg pekar på modernare standarder. För att få ut nyttan, i form av bland annat snabbare tjänsteutveckling och samverkan i Sverige, behöver stödtjänster och infrastruktur anpassas både hos Inera och hos regioner och kommuner.

Projektet bidrar till att förtydliga och öka möjligheten till informationsutbyte mellan organisationer i den regionala och kommunala sektorn genom att genomföra en så kallad POC (Proof of Concept). Den ska exemplifiera hur informationsutbytet för en fiktiv tjänst är tänkt att fungera. 

Inom projektet planeras även att realisera stödtjänster baserade på de resultat och erfarenheter som kommit fram under arbetet med POC:en. Detta förutsätter att etablering av förvaltning av stödtjänsterna prioriteras och genomförs.

Status

Projektet arbetar just nu med förstudier och realiseringsanvisningar som exemplifieras i en POC.

Ansvarig

Per Brogevik, avdelningschef IT och arkitektur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, sektionschef, rolf.ronnback@inera.se

Rapport från tidigare arbete

Arbetet är en fortsättning från våren 2023 och bygger till del på förslag och aktiviteter beskrivna i rapporten från det arbetet.

Om den nya samverkansarkitekturen

Film: Arkitekturens betydelse för gemensam digital infrastruktur

Ett samtal mellan Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur, och Rolf Rönnback, sektionschef på samverkansarkitektur och FoU.

Grunden lagd för nästa generations digitala samverkan i välfärden

It-arkitekt Anders Malmros på Inera förklarar vad detta innebär för framtida utveckling i välfärden generellt och mer specifikt inom vård och omsorg.

Om den nya samverkansarkitekturen

Läs om de två nya referensarkitekturerna som går under namnet T2 och som kompletterar T-boken

Till toppen av sidan