Gå till innehåll

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas elektroniskt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering.

Dator med Webcert
Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg.

Webcert är ett verktyg som läkare och annan vårdpersonal använder för att hantera intyg. I Webcert går det att

  • skapa digitala intyg
  • skicka intyg till en ansluten mottagare, med patientens samtycke
  • kommunicera med Försäkringskassan om ärenden som är kopplade till intyg för sjukpenning.

Webcert är en del av Intygstjänster. Intygen som utfärdas i Webcert blir synliga för invånaren i Mina intyg, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistiken som visas i Intygsstatistik.

Webcert byggs in i kundens vårdinformationssystem eller används som en fristående webbapplikation.

Regioner och privata vårdgivare kan använda Webcert.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Webcert gör hanteringen av intyg enklare och snabbare. Läkaren kan upprätta intyget direkt i vårdinformationssystemet och, med patientens samtycke, överföra det elektroniskt till mottagaren. Det minskar handläggningstiden och patienten får snabbare beslut i sitt ärende.

I Webcert finns flera olika stöd som gör det lättare för den som skriver intyg. Det gör att intygen blir mer kompletta, enhetliga och bättre underlag för beslut. I förlängningen leder det till ökad rättssäkerhet för patienten.

Alla intyg som skapas i Webcert blir tillgängliga för invånaren i Mina intyg när de signeras. Det gör att invånaren enkelt kan få en överblick över sina intyg och själv kan skicka intyget till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Gör det lättare att fylla i intyg

För dig som skriver intyg finns flera funktioner i Webcert som underlättar ditt arbete:

Stöd för bedömning av arbetsförmåga

När du skriver ett intyg för sjukpenning i Webcert har du tillgång till Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, FMB, för din bedömning av patientens arbetsförmåga. Information därifrån visas sida vid sida med intyget. Det hjälper dig att fylla i den information som krävs för att Försäkringskassan ska kunna ta rättssäkra beslut. Det gör också att behovet av kompletteringar minskar.

Stöd för att beskriva funktionstillstånd

När du skriver ett intyg för sjukpenning i Webcert får du stöd för att fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Stödet baseras på Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som brukar benämnas ICF efter den internationella versionen International classification of functioning, disability and health. 

Förifyllda fält när intyg ska förnyas

När du ska förnya ett intyg i Webcert fylls en del fält i automatiskt för att du ska slippa ange samma information flera gånger.

Obligatoriska fält

För att du ska kunna vara säker på att du har fyllt i all nödvändig information när du ska signera intyget får du en varning om det är någon obligatorisk uppgift som saknas.

I Intygsskolan kan du läsa mer om det stöd du kan få när du skriver intyg i Webcert.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan