Gå till innehåll

Webcert

Webcert är en applikation som kan användas för att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem till anslutna mottagare, samt för att kommunicera frågor och svar med Försäkringskassan. Applikationen är avsedd att användas av landsting och privatläkare som inte har utvecklat stöd för elektronisk hantering av läkarintyg och ärendekommunikation i sina journalsystem.

Webcert innehåller funktioner för att skapa och hantera intyg och ärendekommunikation elektroniskt, samt stödfunktioner som exempelvis försäkringsmedicinskt beslutsstöd. 

I dagsläget går det att utfärda följande intyg i Webcert:

  • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
  • Transportstyrelsens två intyg, läkarintyg och läkarintyg diabetes, som används vid utfärdande av högre körkortsbehörighet

Under 2018 kommer stöd för flera av Försäkringskassans intygstyper att utvecklas.

Webcert kan antingen integreras i journalsystemet eller användas som en fristående webbapplikation.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support