Gå till innehåll

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas elektroniskt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering.

Dator med Webcert
Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg.

Webcert är ett verktyg som läkare och annan vårdpersonal använder för att hantera intyg. I Webcert går det att

  • skapa digitala intyg
  • skicka intyg till en ansluten mottagare, med patientens samtycke
  • kommunicera med Försäkringskassan om ärenden som är kopplade till intyg för sjukpenning.

Webcert är en del av Intygstjänster. Intygen som utfärdas i Webcert blir synliga för invånaren i Mina intyg, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistiken som visas i Intygsstatistik.

Webcert byggs in i kundens vårdinformationssystem eller används som en fristående webbapplikation.

Regioner och privata vårdgivare kan använda Webcert.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan