Webcert Fristående inloggning med e-legitimation

  • Uppstart: 7 700 kr
  • Årsabonnemang: 11 700 kr

Webcert Fristående inloggning med SITHS-kort

  • Uppstart: 15 300 kr
  • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 11 700 kr

Webcert Integrerad - via region

Privat vårdgivare med offentlig finansiering, ansluts via regionens källsystem för intygsutfärdande

  • Uppstart: 7 700 kr
  • Årsabonnemang: 0 kr

Abonnemangsavgift kan vid senare tillfälle beslutas att införas i enlighet med Ineras pris- och affärsmodell

Priser om agent används

  • Uppstart: 15 300 kr
  • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 9 200 kr

Uppstart: Avgiften debiteras per beställning.

Till toppen av sidan