Webcert Fristående inloggning med e-legitimation

  • Årsabonnemang: 11 700 kr

Webcert Fristående inloggning med SITHS-kort

  • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 11 700 kr
    En vårdgivare betalar årsabonnemang för högst 40 vårdenheter

Webcert Integrerad - via region

Privat vårdgivare med offentlig finansiering, ansluts via regionens källsystem för intygsutfärdande

  • Årsabonnemang: 0 kr
    Abonnemangsavgift kan vid senare tillfälle beslutas att införas i enlighet med Ineras pris- och affärsmodell

Priser om agent används

  • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 9 200 kr
    En vårdgivare betalar årsabonnemang för högst 40 vårdenheter
Till toppen av sidan