Priser för Ineras tjänster

Intygstjänster Webcert

Webcert Fristående inloggning med e-legitimation

 • Årsabonnemang: - kr*
  * Inera omarbetar abonnemangsavgiften för användning av Webcert med e-legitimationsinloggning. Tills vidare debiteras därför ingen abonnemangsavgift. Avgift kommer vid senare tillfälle att införas och kommuniceras i enlighet med Ineras pris- och affärsmodell.

Webcert Fristående inloggning med SITHS-kort

 • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 11 700 kr
  En vårdgivare betalar årsabonnemang för högst 40 vårdenheter

Webcert Integrerad - via region

Privat vårdgivare med offentlig finansiering, ansluts via regionens källsystem för intygsutfärdande

 • Årsabonnemang: 0 kr
  Abonnemangsavgift kan vid senare tillfälle beslutas att införas i enlighet med Ineras pris- och affärsmodell

Priser om agent används

 • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 9 200 kr
  En vårdgivare betalar årsabonnemang för högst 40 vårdenheter
Till toppen av sidan