Intygstjänster

För dig som ska integrera Webcert i ett vårdinformationssystem

För att en vårdgivare ska kunna använda Webcert integrerat i ett vårdinformationssystem behöver systemet vara anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer och anslutet till Ineras infrastruktur. På den här sidan beskrivs hur integrationsarbetet går till.

Ofta är det leverantören av vårdinformationssystemet som genomför integrationsarbetet och som sedan ger vårdgivare tillgång till Webcert via systemet. Systemleverantören kallas då för agent och behöver teckna agentavtal med Inera och ansöka om agentuppdrag. Läs om att teckna agentavtal och vara agent.

Vårdgivare kan också välja att genomföra integrationsarbetet på egen hand. Vårdgivaren behöver då ha beställt Webcert innan integrationsarbetet kan påbörjas. Läs hur det går till att beställa Webcert på sidan Webcert.

Så här går integrationsarbetet till:

1. Uppstartsmöte

När beställningen av Webcert är klar tar vi på Inera kontakt med er och bokar ett gemensamt uppstartsmöte. På mötet går vi igenom hur anslutningsprocessen ser ut, vad som ska göras och av vem och vilket stöd ni behöver. Vi fastställer också en gemensam tidplan för införandet.

2. Anpassning av systemet

Ni utvecklar och anpassar vårdinformationssystemet enligt de tekniska specifikationerna och anvisningarna för Webcert. De får ni tillgång till under införandet.

3. Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

När de nödvändiga anpassningarna är gjorda är systemet redo att anslutas till Nationella tjänsteplattformen. Så här går anslutningen till:

  1. Fyll i förstudiemallen för testmiljön – Behörig beställare fyller i och skickar in Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. Inera granskar förstudien och återkopplar med en granskningsrapport.
  2. Beställ anslutning till testmiljön – När förstudien för testmiljön är godkänd beställer behörig beställare anslutning till testmiljön. Det görs i beställningsstödet. Läs mer om att beställa med beställningsstödet.
  3. Inera förbereder för test – När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i testmiljön.
  4. Genomför test – När beställningen är godkänd och Inera har konfigurerat anslutningen i testmiljön genomför ni kommunikationstest, systemintegrationstest och end-to-end-test.
  5. Redovisa testresultat – När Inera har godkänt testresultaten beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljön. Det görs i beställningsstödet.
  6. Produktionssättning – När beställningen är godkänd konfigurerar Inera anslutningen i produktionsmiljön.
  7. Produktionsverifiering med Försäkringskassan.
  8. Anslutningen är klar - Nu kan pilotkunderna, och på sikt andra vårdgivare som använder systemet, börja hantera digitala intyg, följa upp mönster för sjukskrivningar och få överblick över pågående sjukskrivningar.

Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering.

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbapplikation där personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt kan se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

Till toppen av sidan