Gå till innehåll

Rehabstöd

Rehabstöd är ett verktyg för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna patienters rehabilitering. Även du som är läkare kan använda Rehabstöd.

Dator med Rehabstöd

Rehabstöd erbjuds till regioner och privata vårdgivare, och är utvecklad för att stödja dig som är rehabkoordinator. Det är en fristående webbsida där du som använder tjänsten loggar in. Du får snabbt en bra överblick över alla pågående sjukskrivningar på en vårdenhet och kan se vilka patienter som är sjukskrivna av en viss läkare. Även du som är läkare kan använda Rehabstöd för att få en överblick och se information om dina patienter.

Smidigare rehabiliteringsprocess

I Rehabstöd kan du se mönster i sjukskrivningarna så att du enklare kan planera nästa steg för patienten och kontakta de rätta instanserna.

Du kan filtrera informationen i Rehabstöd på flera olika sätt för att få fram just det du behöver se. Det kan till exempel vara de sjukskrivningar som löper ut inom en viss tidsperiod så att du kan planera arbetet efter det.

Du kan också läsa patientens intyg, och behöver därmed inte hoppa mellan Rehabstöd och ditt journalsystem.

Underlättar samarbete

Rehabstöd ger dig som rehabkoordinator bättre förutsättningar för samarbete med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Du kan enkelt ta fram information om vilka patienter en viss läkare har sjukskrivit, som ett underlag för dialog med läkaren.

Det går också att dölja personuppgifter som namn och personnummer. Det gör att du kan engagera övrig hälso- och sjukvårdspersonal i samarbetet och diskussionen kring patienters rehabiliteringsprocess, utan att röja patienternas identitet.

Rehabstöd är en del av Intygstjänster

Den information som visas i Rehabstöd hämtas ur de digitala läkarintyg för sjukpenning som utfärdas av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster.

Här kan du läsa mer om Intygstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan