Aktuellt

Ny major-release av Personuppgiftstjänsten

Den 19 mars släpper Inera domänversion 5.0 av Personuppgiftstjänsten.

Releasen är en major, vilket innebär att en uppgradering av tjänstekontraktsversion behövs för att kunna ta del av informationen.

Releasen innehåller bland annat

  • stöd för Skatteverkets förändring av styrkt information rörande samordningsnummer
  • nytt attribut för kontaktuppgifters aktualitet
  • namnbyte för REST-tjänst SearchPersonsByFile till GetPersonsByFile.

För de som redan nu vill påbörja tester finns tjänstekontrakten för version 5.0 tillgängliga i testmiljön.

Support för version 3.0 upphör i maj 2024

Den 31 maj 2024 upphör supporten för version 3.0 av Personuppgiftstjänstens tjänstedomän och tjänstekontrakten kommer därefter att tas bort. Innan dess måste alla kunder som använder tjänstedomänen uppgradera till en nyare version för att säkerställa en smidig övergång.

Om någon organisation inte skulle hinna med att avveckla version 3.0 innan end of life måste en dispensansökan skickas in.

Support för version 4.0 upphör i oktober 2025

I och med att version 5.0 är en major-release kommer domänversion 4.0 att utgå den 31 oktober 2025.

Aktuella artiklar

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Till toppen av sidan