Aktuellt

Mindre rättning i Personuppgiftstjänsten den 4 juni - release 5.0.1

För att möjliggöra en databasuppgradering behöver en mindre konfigurationsjustering göras i Personuppgiftstjänsten.

I samband med releasen görs även buggrättningar som bland annat berör utlandsadress för reservidentiteter. Rättningen görs dels i tjänstekontraktet, dels i Personuppgiftstjänstens GUI.

Denna uppgradering samt den senare databasuppgraderingen ska inte medföra någon driftstörning.

Aktuella artiklar

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Till toppen av sidan