Alla tjänster A-Ö

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är ett webbaserat kunskapsstöd som ger vårdpersonal tillgång till bästa möjliga kunskap i varje enskilt vårdmöte. Nationellt kliniskt kunskapsstöd innehåller uppdaterad och tillgänglighetsanpassad information som skrivs av kliniskt förankrade expertgrupper med representanter från hela landet.

Ungdom och läkare tittar på varandra i undersökningsrum.

Om Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte. Kunskapen finns bland annat i olika typer av kunskapsstöd.

Syftet med Nationellt kliniskt kunskapsstöd är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda stöd vid utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer. Genom att producera nationella kunskapsstöd minskar regionernas kostnader och behovet av att utveckla lokala riktlinjer och rutiner.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd innehåller fyra typer av nationella kunskapsstöd: kliniska kunskapsstöd, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer. Kunskapsstöden publiceras på webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se.

De kliniska kunskapsstöden är anpassade för att stödja vårdpersonal i patientmötet, exempelvis gällande vilka prover som bör tas, vilka behandlingar som rekommenderas eller vilka differentialdiagnoser man ska vara uppmärksam på. Innehållet är strukturerat så att användaren snabbt ska hitta svar på sina frågor. Där det finns behov kan regionerna komplettera med regionala tillägg. Tilläggen kan exempelvis beröra ansvarsfördelning eller lokala remissrutiner. Regionerna kan även integrera och visa de nationella kliniska kunskapsstöden på sina respektive webbplatser eller i sina vårdinformationsystem.

Kunskapsstöden arbetas fram av nationella arbetsgrupper bestående av kliniskt verksamma ämnesexperter. De förankras och kvalitetssäkras hos bland annat regioner, kommuner, patientföreningar och berörda professioner innan publicering.

Inera ansvarar för de tekniska applikationerna och bistår arbetsgrupperna med redaktionell kompetens i anslutning till produktion, publicering och revidering av kunskapsstöden. Innehållet i kunskapsstöden liksom styrningen av produktionen är regionernas gemensamma ansvar och koordineras av Sveriges sex sjukvårdsregioner samt en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Har du frågor om tjänsten?

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss

Har du synpunkter på innehåll i ett kunskapsstöd kan du kontakta aktuellt nationellt programområde. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan