Aktuellt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med nytt utseende

Webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, vidareutvecklas och har fått nytt utseende. Nu kan du bland annat se vilka kunskapsstöd som är nya eller reviderade och det finns även möjlighet att se regionala tillägg om exempelvis ansvarsfördelning och remissrutiner.

Förstasidan för webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kunskapsstöden som publiceras på nationelltklinisktkunskapsstod.se tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, som bedriver samverkan för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Det handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas som stöd i varje patientmöte. 

Innehållet kan också hämtas till egna it-system, webbplatser eller appar med hjälp av tekniska specifikationer, så kallade API:er (Application Program Interface).  

- Det är väldigt roligt att den nya moderna webbplatsen är klar så att kunskapsstöden lättare kommer till nytta för vårdens personal, säger Chris Landergren som är medicinskt sakkunnig och tjänsteansvarig på Inera. 

Om NKK 

NKK är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård som ägs av Sveriges regioner med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Samverkan med bland annat patient- och professionsföreningar ingår, liksom med staten. 

För drygt ett år sedan tog Inera över ansvaret för den nationella redaktionen, samt drift och förvaltning av den tekniska plattformen och webbplatsen från SKR.  

Webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd 

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API 

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 

Tidigare nyhet hos Inera om utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

Till toppen av sidan