Aktuellt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd flyttar till 1177

1177 kommer att utvecklas till att bli en mötesplats för både invånare och vårdpersonal när nationella kliniska kunskapsstöd nås via en ny ingång för vårdpersonal på 1177.se. Nuvarande innehåll för invånare på 1177 samlas i en egen sektion.

Ung man som är patient träffar en läkare och visar upp sin armbåge.
Kunskapasstöden ska erbjuda bästa möjliga kunskap i varje enskilt vårdmöte.

Förändringen innebär att samtliga kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se kommer att rymmas i en egen sektion för vårdpersonal på 1177.se. Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård kommer att fortsätta producera innehållet i de kliniska kunskapsstöden. Syftet med förändringen är att förenkla och effektivisera både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd samt att samstämmigheten mellan patient- och vårdgivarinformation ska bli tydligare. Kunskapsstödens innehåll kommer även efter förändringen att kunna läsas in i regionala lösningar via så kallade API:er.

Förankring av den planerade flytten har pågått brett inom regionerna under våren och beslutet har fattats i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, regioner i samverkan (SKS) och av Ineras styrelse.

– Det här innebär ett utvidgat 1177 som blir ett stöd för att hämta kunskap och använda tjänster både för landets vårdprofession och för invånare inom området vård, omsorg och hälsa. Samordningen mellan patient- och vårdgivarinformation kan nu bli tydligare och vi kan använda resurser för såväl redaktionell som teknisk utveckling mer effektivt, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef på 1177 och kunskapstjänster.

Plan för genomförande 

Under hösten kommer Inera att ta fram en plan för genomförande i samarbete med stödfunktionen för kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi tar fram skisser på olika möjliga lösningar för hur detta ska kunna fungera praktiskt för användaren. Det kan till exempel handla om att du ska kunna göra ett val på startsidan på 1177.se beroende på om du är där i egenskap av vårdpersonal eller som privatperson. Vi kommer att testa olika scenarier i olika grupperingar. Det ska vara tydligt och enkelt att navigera, säger Sofie Zetterström.

Före lanseringen kommer också noggranna analyser att göras, bland annat av patientsäkerheten. Syftet är bland annat att bedöma invånarens användarbeteende när det blir två olika ingångar på webbplatsen.  

En referensgrupp för den fortsatta utvecklingen kommer att bildas och migrering av kunskapsstöden till 1177 kommer att ske tidigast 2024. 

Byte av publiceringsverktyg 

Den befintliga visningsytan för nationelltklinisktkunskapsstod.se ligger redan idag på samma plattform som 1177.se men i de redaktionella processerna arbetar man i olika verktyg. Inera har beslutat att byta publiceringsverktyget ”Verktyg för kunskapsstöd” (VKS), som används för nationelltklinisktkunskapsstod.se, till Ineras gemensamma plattform för webbtjänster (PWT). Där ligger idag bland annat kunskapstjänsterna Vårdhandboken och Rikshandboken i barnhälsovård liksom tjänsterna 1177.se, UMO och Youmo. Syftet med att byta publiceringsverktyg är bland annat att öka möjligheten till samordning mellan tjänsterna.

Bytet av publiceringsverktyg sker under hösten och påverkar inte webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se. Det kommer fortsatt att finnas en API-lösning.

Läs mer

Tidigare intervju med tjänsteansvarig Chris Landergren: Det ska vara lätt att hitta rätt kunskapsstöd.

Till toppen av sidan