Ändringar 2020

30 september 2020

Ändrade priser för Ineras tjänster

Priserna på Ineras tjänster höjs med 2 procent för alla kunder och agenter, utom regionerna. Prisändringen omfattar alla Ineras tjänster med följande undantag:

  • Priserna för Digitalt möte lämnas oförändrade.
  • Priset för SITHS-kort höjs från 54 kronor till 85 kronor per kort och år i enlighet med tidigare information. Det nya priset gäller från och med att den nya autentiseringslösningen införs, dock tidigast 1 januari 2021.
  • För anslutning av system som ska producera information till tjänsterna Nationell patientöversiktJournalen och Informationsutlämning till kvalitetsregister ändras prismodellen. Den nya prismodellen innebär att vid anslutning av system som ska producera information till en eller flera av dessa tjänster debiteras en avgift på 25 000 kr per tjänstekontrakt och tjänst. Avgiften omfattar kvalitetssäkring och etablering av samverkan, även kallad end to end.

Den generella prisjusteringen och den nya prismodellen utgör en väsentlig ändring av Ineras kundavtal och agentavtal och gäller från och med 1 januari 2021.

Till toppen av sidan