Alla tjänster A-Ö

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans. Genom att alla deltagare identifierar sig med e-legitimation kan tjänsten användas vid möten där känsliga personuppgifter hanteras.

Bild på äldre kvinna som sitter vid dator

Om Digitalt möte

Digitalt möte är en videomötestjänst som är särskilt utvecklad för möten där känslig information hanteras mellan invånare och personal i offentlig verksamhet, som exempelvis läkare, psykologer, jurister eller socialsekreterare.

Inom skolhälsovården kan det exempelvis handla om säkra samtal mellan kurator, skolsköterska och elev.

Inom socialtjänsten kan tjänsten användas för säkra flerpartsmöten mellan socialsekreterare, biståndshandläggare, brukare och terapeuter.

Ytterligare ett exempel där Digitalt möte kan användas är vårdplaneringsmöten mellan kommunen och sjukhuset, där till exempel läkare, hemtjänst, anhöriga, privat vårdgivare och tolk deltar.

Alla mötesdeltagare måste identifiera sig med e-legitimation och all kommunikation som förmedlas under mötena krypteras. Det är en garanti för att rätt personer, med rätt behörighet, deltar i mötet och att inga känsliga uppgifter kommer på avvägar. Med Digitalt möte kan kommuner och regioner enkelt komma igång med säkra möten på distans.

Så fungerar Digitalt möte

Digitalt möte är en webbaserad tjänst. Det krävs inga tekniska förberedelser för att använda den, varken för organisationen eller för mötesdeltagarna.

Alla personer som ska delta i ett möte ansluter via webbläsaren på sin dator, mobiltelefon eller surfplatta. Ingen programvara behöver laddas ned till deltagarnas datorer.

För att säkerställa att inga obehöriga ansluter till mötet identifierar sig deltagarna med e-legitimation.

Autentiseringsmetoder som stöds

Mötesdeltagarna kan bekräfta sin identitet med någon av följande metoder:

  • SITHS eID
  • Bank-id
  • Freja e-id plus
  • Engångskod via sms

Varje organisation som använder tjänsten bestämmer vilka av dessa autentiseringsmetoder som deltagarna ska kunna välja på.

Så här går det till att använda Digitalt möte

  1. Alla deltagare identifierar sig med e-legitimation eller engångskod via sms.
  2. Den som är inbjuden väntar i ett digitalt väntrum och blir insläppt först när mötesinbjudaren startar mötet.
  3. Ett krypterat och helt konfidentiellt samtal kan genomföras utan risk för intrång eller risk för att känsliga personuppgifter behandlas på fel sätt.
  4. När mötet har avslutats går det inte att spåra vad som sagts, delats och skrivits under mötet.

Pris och beställning

Digitalt möte erbjuds till kommuner, regioner, privata vårdgivare och statliga myndigheter.

Beställ Digitalt möte

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

Observera att din organisation behöver utse en administrativt ansvarig kontaktperson och en tekniskt ansvarig kontaktperson innan ni genomför beställningen.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För dig som använder Digitalt möte

Här finns mer information för dig som använder Digitalt möte:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus för att se om felet kan bero på en pågående driftstörning.

När du behöver anmäla ett fel, kontakta Compodiums support på telefonnummer: 08 - 24 12 50.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan