Ändringar 2020

2 april 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

Ombudstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2 april 2020.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

Kundkategorier

  • Kategorin ”Systemintegratörer” har ersatts med ”Underleverantörer till offentlig sektor”.

Elektronisk remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Formulärhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Informationsutlämning till kvalitetsregister - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en tydlig beskrivning av tjänstens omfattning har tillförts.

Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.

Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts. Funktionen sms-inloggning är utfasad sedan den 1 mars 2020, enligt tidigare besked till berörda kunder hösten 2019. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Screeningstöd livmoderhals - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.

Sebra-biverkansrapportering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.

Svenska biobanksregistret - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten. Information om att Inera har beslutat att avveckla Tjänsten har tillförts. Korrigering avseende Tjänstens funktionalitet har gjorts. Texten har anpassats med hänsyn till att Tjänsten, som en del i avvecklingsprocessen och enligt tidigare information, inte längre tillgängliggör uppgifter i Ineras Tjänst Nationell patientöversikt, se Information om vaccinationer visas inte i NPÖ.

För alla ovanstående justeringar gäller att förändringen av avtalsinnehållet är väsentlig och till fördel för Kunden. Förändringarna gäller från 2 april 2020.

Till toppen av sidan