Ändringar 2020

12 oktober 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

1177 Inkorg

Katalogtjänst HSA

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-10-12.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling samt information om vilka personuppgifter Tjänsten behandlar när bildverktyget används har tillförts.
 • Kundens åtagande om att besvara och finansiera samtal från nationella köer har förtydligats.
 • Tjänstens beroenden till andra Inera-tjänster har uppdaterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Egen provhantering

 • Redaktionella justeringar, samt förtydliganden, har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Fristående tidbok

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Födelseanmälan

 • Den övergripande tjänstebeskrivningen har förtydligats.
 • Förtydligande av Kundens åtagande att beställa och ansluta till andra Inera-tjänster som Tjänsten är beroende av, har tillförts.
 • Ineras åtagande om att tillhandahålla tjänstespecifikationer för Tjänstens tjänstegränssnitt har raderats.

Infektionsverktyget

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Ineras PUB-avtal 1 har ersatts med att Tjänstens personuppgiftsbehandling regleras av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras Allmänna instruktioner.

Svevac

 • Information om att Inera inte kommer att ersätta avvecklad funktionalitet har tillförts.
 • Tidplan för avveckling har reviderats.

Tidbokning

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har tillförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2020-10-12.

Till toppen av sidan