Ändringar 2020

16 december 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

Informationsförsörjning INCA

Statistiktjänsten

Säkerhetstjänster - Autentisering

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-12-16.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i ett antal avtalsdokument.

Följande ändringar gäller från 2020-12-16:

1177 Vårdguiden på telefon

Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Kompletterande beskrivning och reglering har införts avseende Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och reglering gällande videoverktyget har tillförts. Tilläggsbeställningen ”API för hämtning av data ur Rådgivningsstödets journal” har tillförts. Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Revidering har genomförts avseende beskrivning av Inkorgsfunktionen. Därutöver har Ineras instruktion gällande radering av personuppgifter raderats.

Intygstjänster

Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter reviderats. Ett kundåtagande har tillförts avseende Kundens indirekt anslutna vårdgivare. Vidare har ett Inera-åtagande tillförts gällande integration med statlig myndighet.

Rådgivningsstödet webb

Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts. 

Svevac

Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Följande ändringar utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 och gäller från och med 2021-03-16:

Stöd och behandling

Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter tillförts. Vidare har åtaganden för Kunden tillförts. 

Till toppen av sidan