Ändringar 2020

8 juli 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

Fristående tidbokning

Sjunet

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Avtalet utökas därför med de nya tjänsterna från och med 2020-07-08.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts.

1177 Vårdguidens e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Automatisk vaccinationsrapportering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Förtydligande att tjänsten har beroende till Ineras tjänster SITHS och HSA samt instruktioner för personuppgiftsbehandling, har tillförts texten.

Egen provhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Eira - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

E-klient - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Elektronisk remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Formulärhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens omfattning har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Födelseanmälan - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Identifieringstjänst SITHS - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende antalet uppräknade regelverk i punkten 5.3 samt förtydligande i punkten 8.1, har genomförts.

Infektionsverktyget - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar och en tydligare beskrivning av tjänstens omfattning har tillförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Nitha - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Rådgivningsstödet webb - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Avsnitt 11 ”Avveckling” har tillförts dokumentet, vari Tjänstens avveckling och tidplan för avveckling beskrivs.
 • Texten har anpassats med hänsyn till att Tjänsten, som en del i avvecklingsprocessen och enligt tidigare information (https://www.inera.se/tjanster/svevac/fordjupning-svevac/svevac-avvecklas/) inte längre använder funktionalitet för samtycke, logg och spärr inom ramen för Ineras Tjänst Säkerhetstjänster – SpärrSamtyckeLogg (justerad punkt i avsnitt 5.1 och borttagen punkt i avsnitt 5.4).Med anledning av detta har justering även gjorts i avsnitt 6.2 (förändrade tjänstespecifika instruktioner till Inera) och 8.1 (tillkommande åtagande för Kunden).
 • I avsnitt 6.2 har en punkt avseende överlämning av Kundens vaccinationsjournaler tillkommit och befintlig punkt avseende radering av Kundens vaccinationsjournaler justerats.

Säkerhetstjänster - IdP - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Säkerhetstjänster - SpärrSamtyckeLogg - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Tidbokning - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Utomlänsfakturering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

 • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Förbättringarna av avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. De förbättrade avtalsversionerna börjar därför att gälla från och med 2020-07-08.

Till toppen av sidan