Om Inera

Expertgrupper

Utöver Ineras styrnings- och förankringsorganisation finns olika typer av expertgrupper knutna till Inera. De utgör ett viktigt stöd för utveckling och förvaltning av Ineras tjänster, men ingår inte i den formella styrningen av Inera.

Aktuella artiklar

 • Juridik- och informationssäkerhetsrådet

  Juridik- och informationssäkerhetsrådet är ett led i en förankringsprocess där den kvalitetssäkrade tolkningen kan gå vidare för remiss eller beslut i exempelvis programrådet eller Ineras ledning.

 • Arkitekturråden

  Arkitekturråden bereder och hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera. Det finns två arkitekturråd, ett kommunalt och ett regionalt.

 • Medicinska rådet

  Ineras medicinska råd ska stödja Inera i att bidra till behoven i hälso- och sjukvården av kunskapstjänster och digitala tjänster i den dagliga verksamheten, samt även stödja Inera att beakta patientsäkerheten i utvecklingen och förvaltningen av tjänster.

 • Samverkansforum

  Här kan du läsa om samverkansforum som finns för exempelvis tjänsterna SITHS och HSA.

 • Referensgrupper

  En referensgrupp är knuten till ett projekt eller förvaltningsutveckling inom Inera.

Till toppen av sidan