Om Inera

Expertgrupper

Utöver Ineras styrnings- och förankringsorganisation finns olika typer av expertgrupper knutna till Inera. De utgör ett viktigt stöd för utveckling och förvaltning av Ineras tjänster, men ingår inte i den formella styrningen av Inera.

Aktuella artiklar

Juridik- och informationssäkerhetsrådet

Juridik- och informationssäkerhetsrådet är ett led i en förankringsprocess där den kvalitetssäkrade tolkningen kan gå vidare för remiss eller beslut i exempelvis programrådet eller Ineras ledning.

Arkitekturråden

Arkitekturråden bereder och hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera. Det finns två arkitekturråd, ett kommunalt och ett regionalt.

Medicinska rådet

Ineras medicinska råd ska stödja Inera i att bidra till behoven i hälso- och sjukvården av kunskapstjänster och digitala tjänster i den dagliga verksamheten, samt även stödja Inera att beakta patientsäkerheten i utvecklingen och förvaltningen av tjänster.

Samverkansforum

Här kan du läsa om samverkansforum som finns för exempelvis tjänsterna SITHS och HSA.

Referensgrupper

En referensgrupp är knuten till ett projekt eller förvaltningsutveckling inom Inera.

Till toppen av sidan