Expertgrupper

Patient- och brukarrådet

Ineras och SKR:s Patient- och brukarråd är en del i ett gemensamt arbete för att bidra till en mer personcentrerad, nära och tillgänglig hälsa, vård och omsorg. Rådet bidrar till att nyttja och stärka patienters, brukares och närståendes kraft och perspektiv i utvecklingen av nya arbetssätt och tjänster.

Genom att dela med sig av sin kompetens ger rådet stöd och råd ur ett patient- och brukarperspektiv till Ineras företagsledning och till SKR:s arbete med Nära vård. Det gör de inför nya åtaganden och projekt samt i utvecklingen och anpassningen av nya eller befintliga tjänster.

Deltagarnas uppgift i rådet är att

 • dela synpunkter, erfarenhet och kunskap
 • uppmärksamma förbättringsområden
 • utföra omvärldsbevakning och framtidsspaning
 • bidra till att skapa helhetsperspektiv
 • utgöra stöd i rekryteringen av patient-, brukar- och närståendeföreträdare till specifika uppdrag.

Deltagare

Rådet består av personer som har bred kompetens och kan företräda patienter, brukare och närstående på både individuell och generell nivå. Representanterna nomineras av respektive organisation och utses för två år i taget.

Deltagare från patient-, brukar- och närståendeorganisationer:

 • Funktionsrätt Sverige – 7 representanter
 • Anhörigas riksförbund – 1 representant
 • Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH) – 1 representant
 • Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT) – 2 representanter.

Deltagare från Inera:

 • Sektionschef för invånartjänster
 • En ambulerande representant.

Deltagare från SKR Nära vård:

 • Samordnare Nära vård
 • En till två ambulerande representanter från SKR.

Mötesintervall

Rådet har tre möten per år och kan också sammankallas vid behov.

Det första mötet äger rum den 11 september 2024. Därefter beslutas om datum för kommande möten.

Till toppen av sidan