Referensgrupper

En referensgrupp är knuten till ett projekt eller förvaltningsutveckling inom Inera.

Referensgruppen utgör stöd i utvecklingsfrågor för projekt eller förvaltningar, exempelvis kring vägval, prioritering och förankring hos intressenter för projekt eller förvaltningar. Den kan arbeta både på strategisk och taktisk nivå. Den kan även utgöra instans för remisshantering till Inera genom skriftlig återkoppling på frågeställningar. Referensgruppen finns så länge projektet eller förvaltningsutvecklingen pågår. Nominering görs via programrådet utifrån önskad kompetens. Grupperingen träffas utifrån behov och mötena sker främst via videolänk. Inera är sammankallande och facilitator.

Till toppen av sidan