Expertgrupper

Referensgrupper

En referensgrupp är knuten till ett projekt eller förvaltningsutveckling inom Inera.

Referensgruppen utgör stöd i utvecklingsfrågor för projekt eller förvaltningar, exempelvis kring vägval, prioritering och förankring hos intressenter för projekt eller förvaltningar. Den kan arbeta både på strategisk och taktisk nivå. Den kan även utgöra instans för remisshantering till Inera genom skriftlig återkoppling på frågeställningar. Referensgruppen finns så länge projektet eller förvaltningsutvecklingen pågår. Grupperingen träffas utifrån behov och mötena sker främst via videolänk. Inera är sammankallande och facilitator. För representation från regionerna görs nominering av deltagare via Ineras programråd. Gällande representation från kommunerna kontakta Ineras kommungrupp för vidare hantering.

Referensgrupper finns för nedan tjänster och projekt

 • Eira
 • Hjälpmedelstjänsten
 • Infektionsverktyget
 • Nationella tjänsteplattformen
 • Nitha - it-stöd för händelseanalys
 • Nationell patientöversikt, NPÖ
 • Ny lösning för SITHS
 • Pascal
 • Statistiktjänsten
 • Stöd och behandling
 • Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil
 • Terminologiprojektet
 • Utomlänsfakturering
 • Åldersgränser i 1177
Till toppen av sidan