Expertgrupper

Juridik- och informationssäkerhetsrådet

Juridik- och informationssäkerhetsrådet, även kallat S-rådet, är ett rådgivande forum för kvalitetssäkring.

S-rådet fungerar också till viss del som en referensgrupp där juridik och informationssäkerhet inom Inera får en omvärldsbevakning av vad som är aktuella frågor hos Ineras kunder. Rådet har inte ett formellt beslutsmandat. Deltagarlistan till s-rådet är skapad utifrån kompetens och intresse. Den har inte historiskt haft som målsättning att vara heltäckande när det gäller representation från alla Ineras kunder utan blandning av personer med kompetens inom juridik och informationssäkerhet. Det finns också representation från verksamheten i form av läkare.

Mötesintervall

Rådet träffas fyra gånger per år, med möjlighet att delta via videolänk.

Deltagare

 • Region Dalarna: Carl Gudmundsson, regionjurist/dataskyddsombud
 • Region Dalarna: Lena Jönsson, regionjurist
 • Region Gotland: Lisa Etzner, regionjurist
 • Region Gävleborg: Lisa Knutsson-Fröjd, dataskyddsombud
 • Region Gävleborg: Stephanie Forsmark, jurist
 • Region Jämtland Härjedalen: Sanna Othman, regionjurist
 • Region Jönköpings län: Mikael Bärlin, informationssäkerhetschef
 • Region Jönköpings län: Peter Lindberg
 • Region Kalmar län: My Henstam, regionjurist
 • Region Kalmar län: Olle Lindgren, IT-säkerhetsansvarig
 • Region Kronoberg: Garo Lorfalk, regionjurist
 • Region Skåne: Peter Jakobsson, informationssäkerhetsspecialist 
 • Region Skåne: Linda Larsson, regionjurist
 • Region Skåne: Malin Nyman, informationssäkerhetsspecialist
 • Region Skåne: Kajsa Thelin, dataskyddsombud
 • Region Stockholm: Josef Driving, regionjurist
 • Region Stockholm: Lena Aspengren, informationssäkerhetssamordnare
 • Region Sörmland: Jonas Jensen, informationssäkerhetschef
 • Region Uppsala: Thomas Kristoffersson, informationssäkerhetsstrateg
 • Region Uppsala: Anne Nilsson, regionjurist
 • Region Värmland: Monica Ask, Informationssäkerhetssamordnare
 • Region Västernorrland: Mårten Frosth, informationssäkerhetsansvarig
 • Region Västmanland: Moon Vu Carlbring, informationssäkerhetsstrateg
 • Region Örebro län: Sofia Öhrman, regionjurist
 • Region Östergötland: Linnéa Lundberg, informationssäkerhetsansvarig
 • Region Östergötland: Veronica Lagestig Rasmussen, dataskyddsombud
 • Region Östergötland: Richard Rystedt, IT-säkerhetsansvarig
 • Västra Götalandsregionen: Ingrid Flodérus, regionjurist
 • Västra Götalandsregionen: Fredrika Holm, regionutvecklare säkerhet och beredskap
 • Västra Götalandsregionen: Magnus Jonasson, IT-strateg säkerhet och beredskap
 • SKR: Jonas Nilsson, informationssäkerhetschef
 • SKR: Lotta Nordström, sektionschef
 • SKR: Pål Resare, förbundsjurist
 • SKR: Ulf Palmgren, strateg
 • SKR: Anna Åberg, förbundsjurist
 • Inera: Manólis Nymark, jurist
 • Inera: Fredrik Rosenberg, informationssäkerhetschef
 • Inera: Fredrik Schöllin, dataskyddsombud
Till toppen av sidan