Expertgrupper

Juridik- och informationssäkerhetsrådet

Juridik- och informationssäkerhetsrådet, även kallat S-rådet, är ett rådgivande forum för kvalitetssäkring.

S-rådet fungerar också till viss del som en referensgrupp där juridik och informationssäkerhet inom Inera får en omvärldsbevakning av vad som är aktuella frågor hos Ineras kunder. Rådet har inte ett formellt beslutsmandat. Deltagarlistan till s-rådet är skapad utifrån kompetens och intresse. Den har inte historiskt haft som målsättning att vara heltäckande när det gäller representation från alla Ineras kunder utan blandning av personer med kompetens inom juridik och informationssäkerhet. Det finns också representation från verksamheten i form av läkare.

Mötesintervall

Rådet träffas fyra gånger per år, med möjlighet att delta via videolänk.

Deltagare

 • Region Blekinge: Kristina Bergqvist, regionjurist
 • Region Dalarna: Carl Gudmundsson, regionjurist/dataskyddsombud
 • Region Dalarna: Lena Jönsson, regionjurist
 • Region Gotland: Therese Larsson, regionjurist
 • Region Gävleborg: Lisa Knutsson-Fröjd, dataskyddsombud
 • Region Gävleborg: Stephanie Forsmark, jurist
 • Region Jämtland Härjedalen: Sanna Othman, regionjurist
 • Region Jönköpings län: Victoria Berglund, regionjurist
 • Region Jönköpings län: David Norburg, informationssäkerhetsutredare
 • Region Kalmar län: My Henstam, regionjurist
 • Region Kalmar län: Olle Lindgren, IT-säkerhetsansvarig
 • Region Kronoberg: Peter Wulff , dataskyddsombud
 • Region Norrbotten: Linnea Nyström, regionjurist
 • Region Skåne: Linda Larsson, regionjurist
 • Region Skåne: Evelina Cederholm, dataskyddsombud
 • Region Skåne: My Haväng Wallin, dataskyddssamordnare
 • Region Skåne: Rebecca Martinsson, koordinator informationssäkerhet 
 • Region Stockholm: Josef Driving, regionjurist
 • Region Stockholm: Lena Aspengren, informationssäkerhetssamordnare
 • Region Sörmland: Mats Olsson, informationssäkerhetschef
 • Region Uppsala: Anne Nilsson, regionjurist
 • Region Värmland: Monica Ask, Informationssäkerhetssamordnare
 • Region Västerbotten: Josefin Leijon, regionjurist
 • Region Västernorrland: Mårten Frosth, informationssäkerhetsansvarig
 • Region Västmanland: Moon Vu Carlbring, informationssäkerhetsstrateg
 • Region Västmanland: Birgitta Månsson, regionjurist
 • Region Örebro län: Sofia Öhrman, regionjurist
 • Region Östergötland: Veronica Lagestig Rasmussen, dataskyddsombud
 • Region Östergötland: Anna Rundberg, tf dataskyddsansvarig
 • Region Östergötland: Richard Rystedt, IT-säkerhetsansvarig
 • Västra Götalandsregionen: Ingrid Flodérus, regionjurist
 • Västra Götalandsregionen: Fredrika Holm, regionutvecklare säkerhet och beredskap
 • Västra Götalandsregionen: Magnus Jonasson, IT-strateg säkerhet och beredskap
 • SKR: Jonas Nilsson, informationssäkerhetschef
 • SKR: Lotta Nordström, sektionschef
 • SKR: Pål Resare, förbundsjurist
 • SKR: Anna Åberg, förbundsjurist
 • Inera: Manólis Nymark, jurist
 • Inera: Fredrik Rosenberg, informationssäkerhetschef
 • Inera: Fredrik Schöllin, dataskyddsombud
Till toppen av sidan