Juridik- och informationssäkerhetsrådet

Juridik- och informationssäkerhetsrådet, även kallat S-rådet, är ett rådgivande forum för kvalitetssäkring.

S-rådet fungerar också till viss del som en referensgrupp där juridik och informationssäkerhet inom Inera får en omvärldsbevakning av vad som är aktuella frågor hos Ineras kunder. Rådet har inte ett formellt beslutsmandat. Deltagarlistan till s-rådet är skapad utifrån kompetens och intresse. Den har inte historiskt haft som målsättning att vara heltäckande när det gäller representation från alla Ineras kunder utan blandning av personer med kompetens inom juridik och informationssäkerhet. Det finns också representation från verksamheten i form av läkare.

Mötesintervall

Rådet träffas vid fyra heldagsmöten per år, med möjlighet att delta via videolänk.

Deltagare

 • Marie-Louise "Mia" Malmquist, Region Blekinge
 • Lena C Jönsson, Region Dalarna
 • Carl Gudmundsson, Region Dalarna
 • Johanna Mörnefält, Region Gotland
 • Sanna Othman, Region Jämtland Härjedalen
 • Carina Mattsson Sandberg, Region Jönköpings län
 • Olle Lindgren, Region Kalmar län
 • Peter Jakobsson, Region Skåne
 • Kajsa Thelin, Region Skåne
 • Johan Reuterhäll, Region Skåne
 • Linda Larsson, Region Skåne
 • Malin Nyman, Region Skåne
 • Leif Augustsson, Region Stockholm
 • Anna-Lena Berggren, Region Stockholm
 • Josef Driving, Region Stockholm
 • Monica Kruseke, Region Stockholm
 • Jonas Jensen, Region Sörmland
 • Anne Nilsson, Region Uppsala
 • Thomas Kristoffersson, Region Uppsala
 • Mikael Ericsson, Region Örebro län
 • Sofia Öhrman, Region Örebro län
 • Linnéa Lundberg, Region Östergötland
 • Richard Rystedt, Region Östergötland
 • Veronica Lagestig Rasmussen, Region Östergötland
 • Magnus Jonasson, Västra Götalandsregionen
 • Monika Göransson, Västra Götalandsregionen
 • Erika Memborn, Västra Götalandsregionen
 • Anna Åberg, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Pål Resare, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Lotta Nordström, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Jonas Nilsson, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Susanne Svanholm, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Fredrik Rosenberg, Inera
 • Manólis Nymark, Inera
 • Ewa Jerilgård, Inera
 • Anna Hagersten, Inera
Till toppen av sidan