Juridik- och informationssäkerhetsrådet

Juridik- och informationssäkerhetsrådet, även kallat S-rådet, är ett rådgivande forum för kvalitetssäkring.

S-rådet fungerar också till viss del som en referensgrupp där juridik och informationssäkerhet inom Inera får en omvärldsbevakning av vad som är aktuella frågor hos Ineras kunder. Rådet har inte ett formellt beslutsmandat. Deltagarlistan till s-rådet är skapad utifrån kompetens och intresse. Den har inte historiskt haft som målsättning att vara heltäckande när det gäller representation från alla Ineras kunder utan blandning av personer med kompetens inom juridik och informationssäkerhet. Det finns också representation från verksamheten i form av läkare.

Mötesintervall

Rådet träffas vid fyra heldagsmöten per år, med möjlighet att delta via videolänk.

Deltagare

 • Region Blekinge: Magdalena Nordin, dataskyddssamordnare
 • Region Dalarna: Carl Gudmundsson, regionjurist/dataskyddsombud
 • Region Dalarna: Lena Jönsson, regionjurist
 • Region Gotland: Lisa Etzner, regionjurist
 • Region Jämtland Härjedalen: Sanna Othman, regionjurist
 • Region Kalmar län: My Henstam, regionjurist
 • Region Kalmar län: Olle Lindgren, IT-säkerhetsansvarig
 • Region Skåne: Peter Jakobsson, informationssäkerhetsspecialist 
 • Region Skåne: Linda Larsson, regionjurist
 • Region Skåne: Malin Nyman, informationssäkerhetsspecialist
 • Region Skåne: Kajsa Thelin, dataskyddsombud
 • Region Stockholm: Josef Driving, regionjurist
 • Region Stockholm: Monica Kruseke, specialist dataskydd och informationssäkerhet
 • Region Sörmland: Jonas Jensen, informationssäkerhetschef
 • Region Uppsala: Thomas Kristoffersson, informationssäkerhetsstrateg
 • Region Uppsala: Anne Nilsson, regionjurist
 • Region Uppsala: Maria Nilsson, informationssäkerhetsstrateg
 • Region Örebro län: Sofia Öhrman, regionjurist
 • Region Östergötland: Linnéa Lundberg, informationssäkerhetsansvarig
 • Region Östergötland: Veronica Lagestig Rasmussen, dataskyddsombud
 • Region Östergötland: Richard Rystedt, IT-säkerhetsansvarig
 • Västra Götalandsregionen: Monika Göransson, regionutvecklare 
 • Västra Götalandsregionen: Magnus Jonasson, säkerhetsansvarig
 • SKR: Jonas Nilsson, informationssäkerhetschef
 • SKR: Lotta Nordström, sektionschef
 • SKR: Pål Resare, förbundsjurist
 • SKR: Ulf Palmgren, strateg
 • SKR: Anna Åberg, förbundsjurist
 • Inera: Manólis Nymark, jurist
 • Inera: Fredrik Rosenberg, informationssäkerhetschef
 • Inera: Fredrik Schöllin, dataskyddsombud
Till toppen av sidan