Expertgrupper

Arkitekturråden

Arkitekturråden bereder och hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera. Det finns två arkitekturråd, ett kommunalt och ett regionalt.

Arkitekturråden är rådgivande till Inera när det gäller frågor om arkitektur för Ineras tjänster. De kan även godkänna referensarkitekturer, granska lösningsarkitekturer för gemensamma tjänster och bistå med val av standarder och råd om hur de ska tillämpas.

Arkitekturrådens medlemmar ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra rådets uppdrag. Varje medlem ska förankra frågor, ha mandat att föra talan och bereda ärenden inom sin organisation/organisationer. De regionala medlemmarna utses av sina organisationer via Ineras regionala programråd. De kommunala medlemmarna utses länsvis via aktuellt kommunalt chefsnätverk. Inera har i uppdrag att samordna arbetet i råden.

I regionernas arkitekturråd är alla regioner direktrepresenterade. I kommunernas arkitekturråd finns plats för en representant per län och en representant vardera från Sveriges tre största städer. Det innebär att många av representanterna i kommunernas arkitekturråd representerar flera kommuner, som de behöver ta upp frågor med för att uppnå bred förankring.

Deltagare regionala arkitekturrådet

 • Region Blekinge: Jesper Petersson
 • Region Dalarna: Peter Back
 • Region Gotland: Jan Broman
 • Region Gävleborg: Jonas Lundqvist
 • Region Halland: Hanna Douglas Thomée
 • Region Jönköpings län: Jenni Vartiainen Dahlkvist
 • Region Kalmar län: David Lindahl
 • Region Kronoberg: Björn Olausson
 • Region Norrbotten: Tomas Lovén
 • Region Skåne: Peter Vonheim
 • Region Skåne: Johan Åhlén 
 • Region Stockholm: Lars-Erik Hillberg
 • Region Stockholm: Mårten Mannström 
 • Region Sörmland: Peter Beckman
 • Region Uppsala: Annette Högström
 • Region Värmland: Tova Frohm
 • Region Västerbotten: Håkan Petterson
 • Region Västernorrland: Magnus Pettersson
 • Region Västmanland: Jenny Lithén
 • Västra Götalandsregionen: Noak Eldh
 • Västra Götalandsregionen: Mikael Johansson
 • Region Örebro län: Henrik Lindström 
 • Region Östergötland: John Wallén

Möten regionala arkitekturrådet

Regionala arkitekturrådet sammanträder följande datum under 2024. Med reservation för ändringar.

 • 5 februari
 • 19-20 mars
 • 16 april
 • 6 maj
 • 11 juni
 • 18-19 september
 • 18 oktober
 • 19 november

Deltagare kommunala arkitekturrådet

 • Gotlands län: Jan Broman, Region Gotland
 • Göteborgs stad: Marcus Storm, Göteborgs Stad
 • Jämtlands län: Johan Pettersson, Åre kommun
 • Jönköpings län: Simon Hillfors, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
 • Kalmar län: Lars-Olof Kangas, Kalmar kommun
 • Malmö stad: Niklas Löfgren, Malmö stad
 • Norrbottens län: Urban Persson, Luleå kommun
 • Västerbottens län: Svante Drugge, Umeå kommun
 • Västernorrlands län: Per Persson, Sundsvalls kommun
 • Västmanlands län: Jan Abrahamsson, Fagersta kommun
 • Örebro län: Åsa Sandin, Örebro kommun
 • Östergötlands län: Mikael Ekman, Norrköpings kommun

Möten kommunala arkitekturrådet

Kommunala arkitekturrådet sammanträder följande datum under 2024. Med reservation för ändringar.

 • 13 februari
 • 12 mars
 • 9-10 april
 • 14 maj
 • 13 juni
 • 26 september
 • 22 oktober
 • 4 december

Aktuella artiklar

Så arbetar Inera med arkitektur

Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Till toppen av sidan