Expertgrupper

Arkitekturråden

Arkitekturråden bereder och hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera. Det finns två arkitekturråd, ett kommunalt och ett regionalt. Arkitekturråden är rådgivande till Inera när det gäller frågor om arkitektur för Ineras tjänster. De kan även godkänna referensarkitekturer, granska lösningsarkitekturer för gemensamma tjänster och bistå med val av standarder och råd om hur de ska tillämpas.

Arkitekturrådens medlemmar ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra rådets uppdrag. Varje medlem ska förankra frågor, ha mandat att föra talan och bereda ärenden inom sin organisation/organisationer. De regionala medlemmarna utses av sina organisationer via Ineras regionala programråd. De kommunala medlemmarna utses länsvis via aktuellt kommunalt chefsnätverk. Inera har i uppdrag att samordna arbetet i råden.

I regionernas arkitekturråd är alla regioner direktrepresenterade. I kommunernas arkitekturråd finns plats för en representant per län och en representant vardera från Sveriges tre största städer. Det innebär att många av representanterna i kommunernas arkitekturråd representerar flera kommuner, som de behöver ta upp frågor med för att uppnå bred förankring.

Aktuella artiklar

Så arbetar Inera med arkitektur

Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Till toppen av sidan