Expertgrupper

Arkitekturråden

Arkitekturråden bereder och hanterar arkitekturfrågor och är rådgivande instans till Inera. Det finns två arkitekturråd, ett kommunalt och ett regionalt. Arkitekturråden är rådgivande till Inera när det gäller frågor om arkitektur för Ineras tjänster. De kan även godkänna referensarkitekturer, granska lösningsarkitekturer för gemensamma tjänster och bistå med val av standarder och råd om hur de ska tillämpas.

Arkitekturrådens medlemmar ska ha den kompetens som krävs för att kunna fullgöra rådets uppdrag. Varje medlem ska förankra frågor, ha mandat att föra talan och bereda ärenden inom sin organisation/organisationer. De regionala medlemmarna utses av sina organisationer via Ineras regionala programråd. De kommunala medlemmarna utses länsvis via aktuellt kommunalt chefsnätverk. Inera har i uppdrag att samordna arbetet i råden.

I regionernas arkitekturråd är alla regioner direktrepresenterade. I kommunernas arkitekturråd finns plats för en representant per län och en representant vardera från Sveriges tre största städer. Det innebär att många av representanterna i kommunernas arkitekturråd representerar flera kommuner, som de behöver ta upp frågor med för att uppnå bred förankring.

Deltagare regionala arkitekturrådet

 • Region Blekinge: Petter Åkesson
 • Region Dalarna: Peter Back
 • Region Gotland: Jan Broman
 • Region Gävleborg: Magnus Wikström
 • Region Halland: Stellan Aspenström
 • Region Jönköpings län: Ylva Linderstam
 • Region Kalmar län: David Lindahl
 • Region Kronoberg: Björn Olausson
 • Region Norrbotten: Ulrika Olsson
 • Region Skåne: Robert Sandell
 • Region Stockholm: Birger Eriksson
 • Region Stockholm: Lars-Erik Hillberg
 • Region Sörmland: Peter Beckman
 • Region Uppsala: Annette Högström
 • Region Värmland: Thomas Miliander
 • Region Västerbotten: Erik Vallgren
 • Region Västernorrland: Martin Bylund
 • Region Västmanland: Conny Alderberg
 • Västra Götalandsregionen: Staffan Dahlin
 • Västra Götalandsregionen: Mikael Johansson
 • Region Örebro län: Robert Svensson
 • Region Östergötland: Henrik Eriksson

Deltagare kommunala arkitekturrådet

 • Blekinge län: Per-Olav Gramstad, Karlskrona kommun
 • Dalarnas län: Anders Toms, Falu kommun
 • Gotlands län: Jan Broman, Region Gotland
 • Göteborgs stad: Marcus Storm, Göteborgs Stad
 • Hallands län: Hanna Douglas, Halmstads kommun
 • Kalmar län: Mathias von Kiöhling, Oskarshamns kommun
 • Norrbottens län: Karin Lindholm, Luleå kommun
 • Stockholms län: Jonas Nordqvist, Storsthlm
 • Värmlands län: Catalina Mesa Moreno, Karlstads kommun
 • Västerbottens län: Svante Drugge, Umeå kommun
 • Västernorrlands län: Thomas Norlin, Sundsvalls kommun
 • Västmanlands län: Jan Abrahamsson, Fagersta kommun
 • Västra Götalands län: Fredrik Holm, Boråsregionen
 • Örebro län: Åsa Sandin, Örebro kommun
 • Östergötlands län: John Wallén, Linköpings kommun
Till toppen av sidan