Expertgrupper

Medicinska rådet

Ineras medicinska råd ska stödja Inera i att bidra till behoven i hälso- och sjukvården av kunskapstjänster och digitala tjänster i den dagliga verksamheten, samt även stödja Inera att beakta patientsäkerheten i utvecklingen och förvaltningen av tjänster.

Rådet ska genom sin kompetens ge råd och stöd ur ett medicinskt verksamhetsperspektiv till företagsledningen inför nya åtaganden och projekt, samt i utvecklingen och anpassningen av nya eller befintliga tjänster. Rådet ska också delta i utarbetandet av verksamhetsregler och ramverk för klinisk användning av Ineras tjänster. Rådet ska även förmedla kontakter och bidra till förankring av Ineras verksamhet i sina organisationer samt vid behov bidra till rekrytering av medicinska kompetenser till Ineras referens- och arbetsgrupper.

Mötesintervall

Det medicinska rådet sammanträder kvartalsvis, företrädesvis på distans men med vissa fysiska möten.

Deltagare

 • Norra sjukvårdsregionen: Mattias Skielta, chefläkare, Region Jämtland Härjedalen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige: Göran Karlström, medicinskt ledningsansvarig, hälso- och sjukvården, Region Värmland
 • Nationellt primärvårdsråd: Tommy Lundmark, allmänläkare, Region Gävleborg
 • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland: Ameli Norling, överläkare, enhetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, ledamot i Beredningsgruppen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen: Axel Ros, chefläkare, Region Jönköpings län, ledamot i Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet
 • Södra sjukvårdsregionen: Pär Lindgren, chefläkare, Region Kronoberg, ledamot i Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet
 • Västra sjukvårdsregionen: Vakant
 • NSG metoder för kunskapsstöd, Alexander Hedman, specialist i allmänmedicin Stockholm 
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Emma Spak, sektionschef för Hälso- och sjukvård
 • Inera: Christina Kling Hassler, tf medicinsk chef, ordförande
 • Inera: Chris Landergren, medicinskt sakkunnig Redaktion Vårdgivartjänster
 • Inera: Kerstin Hörnsten, medicinskt sakkunnig Första linjen
 • Inera: Martin Wohlin, medicinskt sakkunnig Redaktion invånartjänster 
Till toppen av sidan