Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal få detaljerad information om vårdtjänster som regioner och kommuner erbjuder. Det underlättar för att kunna skicka remisser till vårdgivare som är bäst lämpade. Invånare kan också själva söka efter vårdutbudet som Utbudstjänsten förmedlar via till exempel 1177 Vårdguiden.

En småbarnsfamilj samlad kring det senaste tillskottet.

Om Utbudstjänsten

Med hjälp av Utbudstjänsten kan detaljerad information om de vårdtjänster en region och kommun ansvarar för, bli sökbar på ett enhetligt och strukturerat sätt. Informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten kan till exempel användas i olika e-tjänster på 1177 Vårdguiden, i it-stöd för vårdpersonal och i appar av olika slag.

Regioner och kommuner kan använda tjänsten för att både göra egen utbudsinformation tillgänglig och för att kunna söka och hämta information om andra vårdgivares vårdutbud. Privata vårdgivare som är offentligt finansierade och statliga myndigheter, kan använda tjänsten för att kunna söka och hämta utbudsinformation i anslutna system och tjänster.

Tydlig vårdutbudsinformation underlättar

Vårdpersonal har stor användning av informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten för att kunna hitta, hänvisa och remittera patienter till olika utförare av vård. De kan med hjälp av tjänsten söka och hitta de utförare av vårdtjänster som passar bäst, både ur behandlingens perspektiv och efter patientens egna önskemål.

Invånare och patienter har användning av informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten för att få svar på frågor som; var kan jag hitta en mottagning som erbjuder vissa typer av tjänster för en särskild typ av patient, eller kan jag hitta något som har öppet på tider som passar mig, finns det något som ligger nära där jag bor eller jobbar, eller kanske om någon digital tjänst online finns tillgänglig istället för att behöva träffa vården i ett fysiskt möte.

Utbudsansvariga hanterar vårdutbudet

Informationen som Utbudstjänsten gör tillgänglig hanteras av utbudsansvariga inom regioner och kommuner. De administrerar vilka verksamheter som utför vilka vård- och omsorgstjänster inom ramen för deras organisations ansvar och finansiering. När de registrerar informationen använder de sig av tjänstens gemensamma kodverk, som talar om vad olika vårdtjänster inom olika vårdområden ska kallas. Genom att alla uttrycker sig på samma sätt, blir det enklare för både invånare och vårdpersonal att förstå och jämföra den information de får.

Utbudstjänsten går ännu inte att beställa. 

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss.