Aktuellt

Så kan vårdgivare enklare hitta vårdtjänster digitalt

Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att hitta rätt i vårdutbudet, för att till exempel hänvisa till rätt vårdinstans och skriva remisser till rätt utförare. Därför har Inera tagit fram en nationell utbudstjänst som på sikt ska göra det lättare för vårdpersonal att söka, hitta och erbjuda vård. Utbudstjänsten innehåller inledningsvis kodverk för fem områden, bland annat för psykiatri och öron-, näs- och halsområdet. Men ett stort arbete återstår innan hela sjukvårdens utbud har täckts in.

En vårdtjänst kan kallas och definieras olika över landet. Det gör att det ibland kan vara komplicerat för vårdgivare att hitta rätt i utbudet och att säkerställa den bästa vården för en patient. Den nya utbudstjänsten innehåller ett urval av koder från det internationella begreppssystemet Snomed CT. Med gemensamt överenskomna benämningar och kodverk ökar möjligheten att presentera utbudet på ett likvärdigt sätt, utbyta utbudsinformation över organisationsgränser och i förlängningen erbjuda en jämlik vård över hela landet. 

Avsikten är att utbudstjänsten ska fungera som ett nav som hanterar och utbyter information på ett enhetligt sätt mellan olika digitala system i hela hälso- och sjukvården. Utbudstjänsten kan längre fram även fungera som stödtjänst till automatiserad triagering exempelvis i sjukvårdsrådgivningen.

Långsiktigt arbete

Arbetet att utveckla kodverket och fylla det med regionernas vårdutbud är långsiktigt, det kan ta flera år innan utbudstjänsten är helt komplett. För att utbudstjänsten ska bli relevant och användbar krävs nationell samverkan kring utvecklingen och tillämpningen av kodverket för samtliga verksamhetsområden. Regionerna måste själva lägga ner stora insatser för att fylla utbudstjänsten med rätt innehåll. Inera stödjer regionerna i utvecklingen och förvaltningen av det gemensamma kodverket. Utbudstjänsten har nyligen implementerats i HSA, som är en elektronisk katalog över personer och verksamheter inom vård och omsorg i Sverige. Parallellt fortsätter arbetet att utveckla kodverket för flera verksamhetsområden.

Kan användas i 1177.se

​Innehållet i utbudstjänsten kan på sikt även ligga till grund för tjänsten Hitta vård i 1177.se. Invånare kan då söka i vårdutbudet på en betydligt mer detaljerad nivå än vad som idag är möjligt. Med en enhetlig terminologi blir det också lättare för invånare att jämföra vård hos olika utförare och göra informerade vårdval.

Verksamhetsområden som kodverket hittills omfattar

  • Nationell högspecialiserad vård 
  • Övergripande vårdtjänster (”konsultationskoder”) 
  • Tidigare framtagna vårdtjänster inom psykiatri och bild- och funktionsmedicin 
  • Öron-, näs- och halsområdet 
  • Vanligt förekommande vårdtjänster 
Till toppen av sidan