Aktuellt

Förvaltningen av Utbudstjänsten pausas tills vidare

Inera har fattat beslut om att pausa förvaltningen av Utbudstjänsten och det kodverk för vårdtjänster som ligger till grund för tjänsten tills vidare. Inför det regionala programrådet i september kommer Inera i dialog med ett par regioner utreda behov och möjligheter till fortsatt förvaltning av tjänsten.

Med Utbudstjänsten kan regioner, och på sikt även kommuner, göra sitt vårdtjänstutbud tillgängligt så att det kan visas upp för invånare och vårdpersonal i olika tjänster och system. En central del av tjänsten är det kodverk som talar om hur olika vårdtjänster ska benämnas. Genom att alla vårdgivare beskriver sitt utbud i enlighet med kodverket blir det möjligt för både invånare och vårdpersonal att förstå och jämföra information om vårdtjänster från olika vårdgivare. Kodverket behöver vidareutvecklas kontinuerligt för att hållas aktuellt med fler och nytillkomna vårdtjänster.

Inera har tillsammans med det regionala programrådet gjort bedömningen att det inte är möjligt att fortsätta med en aktiv förvaltning av Utbudstjänsten och det gemensamma kodverket.

– Anledningen är dels de omprioriteringar som majoriteten av regionerna tvingas till på grund av resursbrister och ändrade tidplaner för införande av vårdinformationssystemen, dels att det är svårt att få fram den medicinska expertis som krävs för att utveckla och säkerställa vårdtjänstkodverket, säger Susan Hjelmestam.

Pausen innebär att Inera inte kommer att arbeta aktivt med Utbudstjänsten och det gemensamma kodverket för vårdtjänster, men det är fortsatt möjligt för regioner att ansluta till tjänsten och använda den befintliga versionen av kodverket. Om en eller flera regioner skulle välja att ansluta till tjänsten kan Inera återuppta arbetet.

För frågor och ytterligare information, kontakta:

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan