Gå till innehåll

Utbudstjänsten

Med hjälp av Utbudstjänsten kan detaljerad information om de vårdtjänster en region och kommun ansvarar för bli sökbart på ett enhetligt och strukturerat sätt. Informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten kan användas till exempel i olika e-tjänster på 1177 Vårdguiden, i it-stöd för vårdpersonal och i appar av olika slag.

Regioner och kommuner kan använda tjänsten för att både göra egen utbudsinformation tillgänglig och för att kunna söka och hämta information om andra vårdgivares vårdutbud. Privata vårdgivare som är offentligt finansierade och statliga myndigheter kan använda tjänsten för att kunna söka och hämta utbudsinformation.

OBS! Utbudstjänsten drivs just nu endast inom ramen för en pilot. Det kommer att dröja något innan vi kan erbjuda tjänsten till våra kunder. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Tydlig vårdutbudsinformation underlättar

Vårdpersonal har stor användning av informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten för att kunna hitta, hänvisa och remittera patienter till olika utförare av vård. De kan med hjälp av tjänsten söka och hitta de utförare av vårdtjänster som passar bäst både ur behandlingens perspektiv och efter patientens egna önskemål.

Invånare och patienter har användning av informationen som blir tillgänglig via Utbudstjänsten för att få svar på frågor som; var kan jag hitta en mottagning som erbjuder vissa typer av tjänster för en särskild typ av patient, eller kan jag hitta något som har öppet på tider som passar mig, finns det något som ligger nära där jag bor eller jobbar, eller kanske om någon digital tjänst online finns tillgänglig istället för att behöva träffa vården i ett fysiskt möte.

Utbudsansvariga administrerar vårdutbudet

Informationen om vårdtjänster och deras utförare som Utbudstjänsten gör tillgänglig, hanteras av utbudsansvariga inom regioner och kommuner. De som är ansvariga administrerar vilka verksamheter som utför vilka vård- och omsorgstjänster inom ramen för deras organisations ansvar och finansiering.

Utbudstjänsten består bland annat av tjänstekontrakt, och informationspecifikationer som anger på vilket sätt utbudsinformation ska kunna sökas och hämtas från ett system hos den ansvariga vårdgivaren. Utbudstjänsten omfattar också ett gemensamt kodverk (under utveckling) som talar om vad olika vårdtjänster inom olika vårdområden ska kallas, så de betyder samma sak hos olika vårdgivare. Då blir det enklare för både invånare och vårdpersonal att förstå och jämföra den information de får.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan