Tjänster

Statistik för Ineras tjänster

Här hittar du statistik som visar hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Aktuella artiklar

Organisationsstatistik

Statistik över organisationers användning av Ineras nationella tjänster.

Statistik för 1177 på telefon

Här hittar du statistik för 1177 på telefon.

Statistik för 1177.se

Här hittar du statistik för 1177.se.

Statistik för 1177 e-tjänster

Här hittar du statistik för 1177 e-tjänster.

Statistik för Egen provhantering

Här hittar du statistik för Egen provhantering.

Statistik för Eira

Här hittar du statistik för Eira.

Statistik för Elektronisk remiss

Här hittar du statistik för Elektronisk remiss.

Statistik för Formulärhantering

Här hittar du statistik för Formulärhantering.

Statistik för Informationsutlämning till kvalitetsregister

Här hittar du statistik för Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Statistik för Journalen

Här hittar du statistik för Journalen.

Statistik för Nationell patientöversikt

Här hittar du statistik för Nationell patientöversikt.

Statistik för Nationella tjänsteplattformen

Här hittar du statistik för Nationella tjänsteplattformen.

Statistik för Nitha

Här hittar du statistik för Nitha.

Statistik för Pascal

Här hittar du statistik för Pascal.

Statistik för Personuppgiftstjänsten

Här hittar du statistik för Personuppgiftstjänsten.

Statistik för Rikshandboken i barnhälsovård

Här hittar du statistik för Rikshandboken i barnhälsovård.

Statistik för Stöd och behandling

Här hittar du statistik för Stöd och behandling.

Statistik för Säkerhetstjänster

Här hittar du statistik för Säkerhetstjänster.

Statistik för UMO

Här hittar du statistik för UMO.

Statistik för Utomlänsfakturering

Här hittar du statistik för Utomlänsfakturering.

Statistik för Webbtidbokning

Här hittar du statistik för Webbtidbokning.

Statistik för Vårdhandboken

Här hittar du statistik för Vårdhandboken.

Statistik för Youmo

Här hittar du statistik för Youmo.

Till toppen av sidan