Statistik för Ineras tjänster

Statistik för Eira

Här hittar du statistik för Eira.

Innehåll - Statistik för Eira

  • Översikt

    Via regionsamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via  e-tidskrifter och e-böcker. Från 2020 inkluderar användningen Eira Core (gemensamma avtal för alla regioner) och Eira Plus (valbara tilläggsavtal). Underliggande nedladdningsdata för rapporterna kommer från Eira. Befolkningsdata är hämtad från SCB. Data uppdateras halvårsvis för perioderna januari-juni, samt juli-december, efter periodernas slut. Som underlag för statistiken använder Eira förlagens statistikrapporter. Det som mäts är nedladdningar/visningar av artiklar, bokkapitel samt sökningar i databaser. Från 2020 exkluderas användning av Open Access (öppet tillgängliga artiklar). Från 2022 används delvis nya mått på användning, vilka medför en minskning vid jämförelse med tidigare år. När förlagens rapporter innehåller användning från regioners prenumerationer utanför Eira är även denna inkluderad, liksom användning genom arkivrättighet från tidigare Eira-avtal.

  • Förklaringar

    Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan