Statistik för Ineras tjänster

Organisationsstatistik

Statistik över organisationers användning av Ineras nationella tjänster.

Innehåll - Organisationsstatistik

 • Regionala jämförelser

  Regionala jämförelser över användning och anslutning till Ineras nationella tjänster

 • Invånartjänster

  Statistik över användningen av invånartjänster

 • Verksamhetstjänster

  Statistik över användningen av verksamhetstjänster

 • Anslutning

  Statistik över verksamheters anslutningar

 • Förklaringar

  Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan