Statistik för Ineras tjänster

Organisationsstatistik

Statistik över organisationers användning av Ineras nationella tjänster.

Innehåll - Organisationsstatistik

Regionala jämförelser

Regionala jämförelser över användning och anslutning till Ineras nationella tjänster

Invånartjänster

Statistik över användningen av invånartjänster

Verksamhetstjänster

Statistik över användningen av verksamhetstjänster

Anslutning

Statistik över verksamheters anslutningar

Förklaringar

Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan