Gå till innehåll

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter från Skatteverket (Navet), för till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Tjänsten hanterar också patientens kontaktuppgifter, till exempel telefon och epost, vilket gör det möjligt för patienter att uppdatera sina uppgifter på ett ställe. Dessa uppgifter blir då tillgängliga för vården.

Samma tjänst hanterar också reservidentiteter för patienter där personnummer eller samordningsnummer är okänt eller saknas. Stöd finns för nationella reservidentiteter enligt ett framtaget format, samt för befintliga lokala reservidentitet.

Funktioner i Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som består av följande funktioner.

Nationella tjänstekontrakt för att:

 • läsa och uppdatera kontaktuppgifter
 • ta ut nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
 • koppla reservID till andra personidentiteter
 • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
 • hantera aviseringar enligt Skatteverkets format

Ett administrationsgränssnitt för att:

 • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
 • uppdatera kontaktuppgifter
 • uttag nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
 • koppla reservID till andra personidentiteter

Dessa funktioner används i en samverkande arkitektur för vårdens behov av dessa uppgifter och ger också invånarna/patienterna möjlighet till att uppdatera sina kontaktuppgifter. Speciell hänsyn tas till sekretessmarkerade personer för alla uppgifter.

För lokala/regionala personuppgiftstjänster som inte kan ersättas av den nationella Personuppgiftstjänsten tillhandahåller tjänsten aviseringsfiler (ändrade personposter) enligt Skatteverkets format.

Samverkansarkitektur

Mer information

Mer information om tjänstens olika funktioner och all teknisk information finns under Dokument. Tjänstekontraktsbeskrivningen finns på rivta.se (domän strategicresourcemanagement:persons:person). Information om administrationsgränssnittet finns under Dokument och Filmer för tjänsten.

Beställ Personuppgiftstjänsten

Alla regioner, kommuner, myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Personuppgiftstjänsten.

Pascal och Nationell patientöversikt, NPÖ, är exempel på nationella tjänster som är anslutna till Personuppgiftstjänsten. Men det går också bra att ansluta lokala e-tjänster till Personuppgiftstjänsten.

Om din organisation redan har ett kundavtal med Inera och tidigare skickat in förfrågan, signerat beställningen och vill ansluta en ny tjänst. Då behöver ni inte fylla i förfrågan igen, utan kan gå direkt till sista punkten och påbörja den tekniska anslutningen. 

Så här gör du

1. Teckna Kundavtal 2 om detta inte redan finns

För att kunna beställa Personuppgiftstjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni skickar in förfrågan om tjänsten.

2. Fyll i och skicka in förfrågan

Ansvarig person fyller i och skickar in förfrågan om Personuppgiftstjänsten. När Inera tagit emot förfrågan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni tillhör rätt kundkategori för att beställa tjänsten.

Förfrågan om Personuppgiftstjänsten

3. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt förfrågan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten och signera beställningen. Innan du kan påbörja den tekniska anslutningen ska du invänta ett e-postmeddelande från Inera där vi bekräftar att du kan gå vidare till nästa steg.

4. Teknisk anslutning kan påbörjas

När du fått bekräftat att beställningen är godkänd, kan den tekniska anslutningen till Personuppgiftstjänsten påbörjas. Du beställer själv anslutning till Personuppgiftstjänstens tjänstekontrakt via beställningsstödet, som du hittar på denna sida.

Avsluta Personuppgiftstjänsten

Om din organisation vill avsluta sin anslutning till Personuppgiftstjänsten - måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Visa/Dölj mer information

Avsluta Personuppgiftstjänsten

 • Avsluta Personuppgiftstjänsten

  Eftersom Personuppgiftstjänsten kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

  Fyll i och skicka in en formell uppsägning

  Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

Boka testpersoner

Här kan du boka testpersoner, se länken nedan.

Aviseringsfiler

Aviseringsflödet har gjorts om så att integration nu sker via tjänstekontrakt. Utöver Skatteverkets folkbokföringsuppgifter, finns även reservidentiteter och kontaktuppgifter med.

Filmer Personuppgiftstjänsten

Här kan du ta del av de filmer som vi har tagit fram för Personuppgiftstjänsten. Ambitionen är att de ska täcka det behov av utbildning som finns. Filmerna gäller för Personuppgiftstjänsten 3.0 och framåt.

Pris

Aktuellt pris för Personuppgiftstjänsten hittar du via länken nedan.

Frågor och svar

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som berör Personuppgiftstjänsten.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan