Gå till innehåll

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten förser e-tjänster med personuppgifter om patienter och invånare.

Funktioner i Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som består av följande funktioner.

Nationella tjänstekontrakt för att:

  • läsa och uppdatera kontaktuppgifter
  • ta ut nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
  • koppla reservID till andra personidentiteter
  • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
  • hantera aviseringar enligt Skatteverkets format

Ett administrationsgränssnitt för att:

  • söka personuppgifter, inklusive reservID och kontaktuppgifter
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • uttag nationellt reservID, registrera lokalt reservID, lägg till personuppgifter för reservID
  • koppla reservID till andra personidentiteter

Dessa funktioner används i en samverkande arkitektur för vårdens behov av dessa uppgifter och ger också invånarna/patienterna möjlighet till att uppdatera sina kontaktuppgifter. Speciell hänsyn tas till sekretessmarkerade personer för alla uppgifter.

För lokala/regionala personuppgiftstjänster som inte kan ersättas av den nationella Personuppgiftstjänsten tillhandahåller tjänsten aviseringsfiler (ändrade personposter) enligt Skatteverkets format.

Samverkansarkitektur

Mer information

Mer information om tjänstens olika funktioner och all teknisk information finns under Dokument. Tjänstekontraktsbeskrivningen finns på rivta.se (domän strategicresourcemanagement:persons:person). Information om administrationsgränssnittet finns under Dokument och Filmer för tjänsten.

Beställ Personuppgiftstjänsten

Om du vill ansluta en e-tjänst till Personuppgiftstjänsten ska du ansluta denna till tillhörande tjänstekontrakt i Nationella tjänsteplattformen.

Pascal, Svevac och Nationell patientöversikt, NPÖ, är exempel på nationella tjänster som är anslutna till Personuppgiftstjänsten. Men det går också bra att ansluta lokala e-tjänster till Personuppgiftstjänsten.

Vi erbjuder landsting, regioner, kommuner, privata vårdgivare som är offentligt finansierade och statliga myndigheter att beställa och använda Personuppgiftstjänsten.

Så här gör du

1. Fyll i och skicka in intresseanmälan

Ansvarig person fyller i och skickar in intresseanmälan för Personuppgiftstjänsten.

Intresseanmälan Personuppgiftstjänsten

2. Inera hanterar intresseanmälan

När Inera tagit emot intresseanmälan kontrollera vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni har de tekniska förutsättningar som behövs för att använda tjänsten.

3. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt intresseanmälan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten och signera beställningen. Innan du kan påbörja den tekniska anslutningen ska du invänta ett e-postmeddelande från Inera där vi bekräftar att du kan gå vidare till steg 4.

4. Teknisk anslutning kan påbörjas

När du fått bekräftat att beställningen är godkänd, kan den tekniska anslutningen till Personuppgiftstjänsten påbörjas. Du beställer själv anslutning till Personuppgiftstjänstens tjänstekontrakt via beställningsstödet, som du hittar på denna sida.

Beställ aviseringsfiler

Om din organisation vill prenumerera på personuppgifter från Skatteverket via aviseringsfiler från Ineras Personuppgiftstjänst, ska du fylla i formuläret via länken nedan.

Filmer Personuppgiftstjänsten

Här kan du ta del av de filmer som vi har tagit fram för Personuppgiftstjänsten. Ambitionen är att de ska täcka det behov av utbildning som finns. Filmerna gäller för Personuppgiftstjänsten 3.0 och framåt.

Pris

Aktuellt pris för Personuppgiftstjänsten hittar du via länken nedan.

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som berör Personuppgiftstjänsten.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support