Gå till innehåll

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer och verksamheter inom svensk vård och omsorg.

Informationen i HSA används av många e-tjänster för att söka efter kontaktuppgifter och för att jämföra vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för behörighetsgrundande information vid inloggning i olika it-system.

Kvalitetssäkrade kontaktuppgifter

För både personal och invånare är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna hitta rätt kontaktuppgifter inom vård och omsorg. Dessutom behöver informationen vara sökbar på ett enhetligt och strukturerat sätt för att göra det möjligt att komma åt den information man behöver. Därför har man kommit överens om att HSA ska vara den gemensamma källan för kvalitetsgranskade kontaktuppgifter och behörighetsgrundande information inom svensk vård och omsorg. Tjänsten underlättar åtkomst till korrekta uppgifter och effektiviserar hanteringen av dessa. Uppgifterna i HSA hanteras av lokala administratörer, och behöver bara registreras och uppdateras på ett ställe, för att sedan kunna användas och visas i flera andra nationella tjänster.

Kontrollerad behörighetsstyrning

Katalogtjänst HSA är också en av de viktigaste källorna för att styra behörigheten i olika it-system, särskilt system som lyder under Patientdatalagen. Vilken information en användare får behörighet till baseras på ett antal egenskaper som personen och informationen i fråga har. Grundregeln är att behörigheter ska begränsas till vad som behövs för att en användare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, och till vad som är nödvändigt för att ge en bra och säker vård. Behörigheter för åtkomst till patientuppgifter ska också vara individuella och anpassade för att en och samma person kan ha flera olika vårduppdrag vid olika tidpunkter.

Gemensamt regelverk

Det är mycket viktigt att informationen som finns i HSA är korrekt och speglar nuläget i en organisation. För att alla organisationer och tjänster som registrerar uppgifter HSA ska hantera uppgifterna på ett korrekt sätt, finns ett gemensamt regelverk framtaget (HSA policy). Att regelverket följs kontrolleras minst en gång per år via både interna och externa revisioner. Revisionerna följs upp och åtgärdsplaner tas fram där det finns behov.

Används av vård och omsorg

Organisationer (juridiska personer) som bedriver vård- och omsorgsverksamhet kan ansluta och registrera sina uppgifter i HSA. Olika e-tjänster kan också ansluta till HSA genom att endast använda uppgifterna i HSA. Exempel på tjänster som endast använder informationen i HSA är Pascal, Nationell patientöversikt och Stöd och behandling.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan