Gå till innehåll

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alla landsting och regioner har anslutit och tjänsten har över 2 miljoner användare.

Så erbjuds tjänsten

Inera ansvarar för finansiering, förvaltning och vidareutveckling av e-tjänsten Journalen. Tjänsten erbjuds via en anslutningsprocess och vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Journalen för att visa journalinformation för invånare.

Förutsättningar och införande

Anslutningsprocessen är en teknisk steg-för steg beskrivning. Det mesta av arbetet står den anslutande organisationen för, men Inera finns med som stöd under hela processen. När alla förutsättningar är klara kan den anslutande organisationen börja använda Journalen.

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt ramverk som tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Den innehåller målbild och gemensamma principer. Den ska i nästa led fastställas på politisk ledningsnivå i landsting och regioner för att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen och implementeringen av enskilds direktåtkomst till sin egen journalinformation.

Beställ tjänst

Informationen på den här sidan vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Journalen för att visa eller producera journalinformation.

Här beskriver vi hur det går till tekniskt när er organisation bestämt sig för att ansluta till Journalen för att visa eller producera journalinformation. Det mesta av arbetet står ni som anslutande organisation för, men vi på Inera finns med som stöd under hela processen.

Den tekniska steg-för-steg beskrivningen är inte gjord utifrån helhetsperspektivet för ett införande. Utöver det som beskrivs, innebär ett införande även till exempel att man kan behöva utbilda personal eller satsa på information till invånare. Detta kan planeras och genomföras parallellt med arbetet med anslutningen eller först då anslutningen är klar.

Hur du går tillväga beror på om du är ny producent eller vill komplettera med fler informationsmängder.

Producent som vill ansluta första gången

Visa/Dölj mer information

Steg 1

Visa/Dölj mer information

Steg 2

 • Det här är andra steget av anslutningen

  I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

  På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

  Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte, Förstudie och Beställa teknisk anslutning till testmiljö.
  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.
  3. Förberedelser för produktionssättning: Uppdaterad förstudie, Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.
 • Detaljerad beskrivning om anslutningen

  Så här går du tillväga för att ansluta till Journalen som producent 

  1. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

  2. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudien granskas av Inera och vår  kundservice meddelar er att förstudien är granskad. Förstudiemallen hittar du här

  3. När förstudien är godkänd skickar ni in beställningar för SIT. Dessa granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.

  4. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

  5. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras in i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  6. När förstudien är godkänd skickar ni in beställning för QA. Denna granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.
  7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till den nationella testmiljön.
  8. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni samverkanstester (E2E) mot Journalen i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar. Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här

  9. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön: 

   • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
   • Samtliga testresultaten ska vara godkända
  10. Skicka in en uppdaterad förstudie för Produktion. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad.

  11. När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställ anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Denna granskas av Inera.

  12. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

  13. Nu är ni igång som producenter i Journalen.

Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

Visa/Dölj mer information

Steg 1

 • Producent som vill komplettera med fler informationsmängder

  Om källsystemet redan är producent för andra informationsmängder i Journalen så ansöker ni om att komplettera med fler informationsmängder.

  Skicka in din ansökan senast 3 månader innan planerad produktionssättning med formuläret nedan.

  Detta formulär fyller du i för att ansöka om anslutning till Journalen.

Visa/Dölj mer information

Steg 2

 • Det här är andra steget av anslutningen

  I andra delen av anslutningen kommer ni få kontakt med en leveransansvarig från Inera för att stödja er genom de olika momenten.

  På ett uppstartsmöte går ni tillsammans igenom anslutningsprocessen, dokumentation och tidsplanering. 

  Processen ser ut så här i korthet:

  1. Förberedelse för verifiering: Uppstartsmöte, Förstudie och Beställa teknisk anslutning till testmiljö.
  2. Verifiering: Tester och redovisning av tester, Godkännande av tester. Tester och godkännanden sker i två steg; Verifiering av tjänsteproducent och Samverkanstester.
  3. Förberedelser för produktionssättning: Uppdaterad förstudie, Beställa teknisk anslutning till produktionsmiljö.
 • Detaljerad beskrivning om anslutningen

  Så här går du tillväga för att ansluta till Journalen som producent 

  1. En leveransansvarig från Inera bokar ett uppstartsmöte med er för genomgång av anslutningsprocessen, dokumentation och detaljerad tidplan.

  2. Skicka in förstudie för SIT/QA. Förstudien granskas av Inera och vår  kundservice meddelar er att förstudien är granskad. Förstudiemallen hittar du här

  3. När förstudien är godkänd skickar ni in beställningar för SIT. Dessa granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.

  4. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till de nationella testmiljöerna.

  5. Genomför Verifiering av tjänsteproducent. Resultatet av testerna rapporteras in i självdeklarationer som skickas in till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar.

  6. När förstudien är godkänd skickar ni in beställning för QA. Denna granskas av Inera. Beställningar görs i beställningsstödet.
  7. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar och ni har tillgång till den nationella testmiljön.
  8. Efter godkänd verifiering av tjänsteproducent genomför ni samverkanstester (E2E) mot Journalen i produktionslik testmiljö. Resultatet rapporteras in i testunderlag som skickas till Inera för granskning. Vår kundservice meddelar er när granskningen är klar. Mer information om Verifiering av tjänsteproducent och End2End-tester finns här

  9. Förberedelser inför anslutning till produktionsmiljön: 

   • Relevanta avtal ska vara klara och underskrivna
   • Samtliga testresultaten ska vara godkända
  10. Skicka in en uppdaterad förstudie för Produktion. Förstudien granskas av Inera. Vår kundservice meddelar er när förstudien är granskad.

  11. När förstudien för produktionsmiljö är godkänd, beställ anslutning till produktionsmiljö i tjänsteplattformens beställningsstöd. Denna granskas av Inera.

  12. Beställningen konfigureras i Tjänsteadresseringskatalogen. Vår kundservice meddelar er när beställningen är klar.

  13. Nu är ni igång som producenter i Journalen.

När alla förutsättningar är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön kan ni använda e-tjänsten. Invånare får nu nytta av den information ni producerar.

Information till agenter som vill ansluta till Journalen för att förmedla tjänsten vidare till en kund

Om din organisation vill förmedla Ineras tjänst Journalen vidare till en kund via er egen anslutning till Journalen, då kan ni göra detta i egenskap av en agent.

Anslutningsprocessen är densamma för organisationer som vill vara agenter som för andra producenter, beroende på om man vill ansluta för första gången eller vill komplettra med fler informationsmängder.

Nedan har vi samlat kompletterande information till agenter, bland annat finns de dokument som krävs för att ansluta till Journalen, och även information hur din organisation tecknar agentavtal med Inera och genomgår en agentkvalificering.

Pris

Aktuella priser för Journalen hittar du via länken nedan.

Att använda tjänsten

Journalen är färdig att användas när alla förutsättningar för anslutningsprocessen är klara och det är konfigurerat i produktionsmiljön.

HSA-id för Journalen

Prod: SE5565594230-BDK

QA: T-SERVICES-SE165565594230-10JQ

SIT: T-SERVICES-SE165565594230-10JR

Kvalitetssäkringsmiljö och SIT- miljö

Journalen

QA Journalen: https://qa.journalen.inera.se

SIT Journalen: https://sit.journalen.inera.se

Admin

Journalen Admin: https://qa.admin.journalen.inera.se

Journalen Admin: https://sit.admin.journalen.inera.se

Demonstrationsmiljön

Journalen, har en demonstrationsmiljö där det går att se hur tjänsten är uppbyggd och fungerar. Demonstrationsmiljön är öppen för alla att använda.

Journalens demonstrationsmiljö

Forskningsrapport - kunskapssammanställning

Inera har tagit fram en forskningsrapport "Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen" som visar att patienterna är positiva och ser det som sin rättighet att kunna nå journalen via nätet.

Filmer

Alla filmer om Journalen finns på Ineras YouTube-kanal. Prenumerera på kanalen för att se när nya filmer läggs upp för Journalen och andra tjänster på Inera.

Välj en av filmerna i listan nedan och följ anvisningarna eller välj att spela upp alla filmerna i spellistan.

Anvisningar för att titta på filmen:

 1. Klicka på länken för filmen du vill se
 2. Filmer startar
 3. När filmen startar, välj helskärmsläge genom att klicka på fyrkanten längst ner till höger i filmen

Journalen i film

Filmen Journalen på nätet - en historiebeskrivning berättar om den resa som har gjorts för att nå dit man är idag men journalen på nätet.

Film - Journalen på nätet - en historiebeskrivning

 

Filmen Journalen på nätet för 16 åringar berättar om tjänsten utifrån 16 åringars perspektiv, med intervjuer,etcetra.

Film - Journalen på nätet för 16 åringar

 

Instruktionsfilm

Om du vill veta mer om Journalen kan du titta på instruktionsfilmen från Jönköping.

Instruktionsfilm om Journalen

Vad visar vårdgivare

Vårdgivaren ska informera patienter om vad man valt att visa så patienten vet vad de kan förvänta sig av journalen via nätet.

Excelbilden nedan visar vilken journalinformation landsting och regioner visar i e-tjänsten Journalen.

 

Klicka på Excelbilden för att få en stor bild.

Vårdgivares bedömning

Landsting och regioner som erbjuder tjänsten har gjort olika bedömningar för hur och när patienten kan ta del av journalinformationen.

Patienten kan i vissa landsting/region själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade, vilket betyder att anteckningarna ännu inte blivit godkända av ansvarig personal. I vissa landsting kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Några landsting/regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns andra landsting/regioner visar med viss fördröjning (cirka två veckor). Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal hinner ta kontakt med patienten om de har oroande saker att berätta.

Landsting och regioner har även gjort olika bedömningar för journalinformation som man inte visar upp, då man anser att de kan vara känsliga.

Osignerat/signerat - i vissa landsting/region kan man själv välja om man vill se journalanteckningar som är osignerade. I andra landsting kan patienten bara se informationen först när den blivit signerad.

Rådrum/inte rådrum - några landsting/regioner ger patienten valmöjligheten att nå informationen direkt när den finns andra landsting/regioner visar med viss fördröjning (cirka två veckor).

Nedan listas bedömningen.

Visa/Dölj mer information

Blekinge län

 • Vårdgivarens bedömning i Blekinge län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar
  • Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade/ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar

   

Visa/Dölj mer information

Dalarnas län

 • Vårdgivarens bedömning i Dalarnas län

  • Rådrum/Inte rådrum: rådrum.
  • Signerat/Osignerat: visar signerat eller med 14 dagars förskjutning.
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar vidimerat eller med 14 dagars förskjutning.
Visa/Dölj mer information

Gotlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Gotlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: de provsvar som finns tillgängliga i Journalen visas ovidimerade.
Visa/Dölj mer information

Gävleborgs län

 • Vårdgivarens bedömning i Gävleborgs län

  • Rådrum/Inte rådrum: Inte rådrum, visar allt direkt
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat utan fördröjning
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Hallands län

 • Vårdgivarens bedömning i Hallands län

  • Rådrum/Inte rådrum: Inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: Visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: Visar osignerade resultat från Kemlab, resultaten kommer från journalsystemet och är vidimerade av labpersonal i labsystemet innan dom dyker upp i journalsystemet.
Visa/Dölj mer information

Jämtlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Jämtlands län

  Rådrum/ inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.

  Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar visas efter 14 dagar.

  Vidimerat/Ovidimerat: vidimerade provsvar visas direkt, ovidimerade provsvar visas efter 14 dagar.

Visa/Dölj mer information

Jönköpings län

Visa/Dölj mer information

Kalmar län

 • Vårdgivarens bedömning i Kalmar län

  • Rådrum/Inte rådrum: ingen information är i nuläget tillgänglig
  • Signerat/Osignerat: endast signerade anteckningar visas. Efter 14 dagar visas autolåsta osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Kronobergs län

 • Vårdgivarens bedömning i Kronobergs län

  • Rådrum/Inte rådrum: ingen information är i nuläget tillgänglig
  • Signerat/Osignerat: Du kan läsa journalanteckningar gjorda från och med 1 januari 2015. Ditt barns journalanteckningar fram till dess att barnet fyller 13 år. Du kan inte se journalanteckningar nyare än två veckor där vårdpersonalen ännu inte har signerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Norrbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Norrbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ej aktuellt eftersom provsvar inte visas.
Visa/Dölj mer information

Skåne län

 • Vårdgivarens bedömning i Skåne län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget obligatoriskt rådrum förutom inom psykiatrin där slutenvårdsanteckningar har en fördröjning på 28 dagar
  • Signerat/Osignerade: patienten kan själv välja
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Stockholms län

 • Vårdgivarens bedömning i Stockholms län

  • Rådrum/ Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerade: signerade journalanteckningar visas så snart de är inskrivna i journalen. Osignerade journalanteckningar visas först 14 dagar efter att de skrivits in i journalen. Det kan dröja någon eller några dagar innan journalanteckningarna skrivs in i journalen.
  • Vidimerat/Ovidimerat: vissa provsvar visas ovidimerade
Visa/Dölj mer information

Södermanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Södermanlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatoriskt rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Uppsala län

 • Vårdgivarens bedömning i Uppsala län

  • Rådrum/ Inte rådrum: patienten kan välja
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: visar ovidimerat, (prov, röntgen, konsultationssvar)
Visa/Dölj mer information

Värmlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Värmlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget rådrum
  • Signerat/Osignerat: osignerade anteckningar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerat
Visa/Dölj mer information

Västerbottens län

 • Vårdgivarens bedömning i Västerbottens län

  • Rådrum/Inte rådrum: inget obligatorisk rådrum
  • Signerat/Osignerat: visar osignerat
  • Vidimerat/Ovidimerat: ingen information är i nuläget tillgänglig
Visa/Dölj mer information

Västernorrlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västernorrlands län

  • Rådrum/Inte rådrum:
  • Signerat/Osignerat:
  • Vidimerat/Ovidimerat:
Visa/Dölj mer information

Västmanlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västmanlands län

  Rådrum/inte rådrum: rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar

  Signerat/Osignerat: Signerade journalanteckningar visas direkt, efter 14 dagar visas även de så kallade låsta anteckningarna (osignerade)

  Vidimerat/Ovidimerat:Ovidimerade röntgensvar visas

Visa/Dölj mer information

Västra Götalands län

 • Vårdgivarens bedömning i Västra Götalands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar för osignerade anteckningar.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat: Ingen information är i nuläget tillgänglig.
Visa/Dölj mer information

Örebro län

 • Vårdgivarens bedömning i Örebro län

  • Rådrum/Inte rådrum: patient kan välja en fördröjning på 14 dagar för de signerade anteckningarna, så kallat rådrum.
  • Signerat/Osignerat: signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
  • Vidimerat/Ovidimerat:ingen skillnad för vidimerat/ovidimerat.
Visa/Dölj mer information

Östergötlands län

 • Vårdgivarens bedömning i Östergötlands län

  • Rådrum/Inte rådrum: obligatoriskt rådrum 14 dagar.
  • Signerat/Osignerat: signerade anteckningar visas. Osignerade anteckningar som blivit autolåsta i Cosmic visas. Autolåsning inträffar när det förflutit 14 dagar sedan anteckningen markerats som ”klar för signering”.
  • Vidimerat/Ovidimerat: ovidimerade provsvar (klinisk kemi) och ovidimerade röntgensvar visas när det har passerat 14 dagar.

Nationellt ramverk

Ineras styrelse har fastställt ett nationellt ramverk för enskilds direktåtkomst till vårddokumentation via internet.

Ineras styrelse fattade den 22 september 2016 beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Målbilden är tydlig, år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och ska ersätta det tidigare regelverket.

 

Barns journal via nätet

I början av 2017 gjordes en barnkonsekvensanalys och riskanalys som gav upphov till att ta fram information och samla material kring Barns journal via nätet.

Den 23 januari 2017 hölls en konferens i Stockholm med fokus på barns journal via nätet. På konferensen gjordes  bland annat en barnkonsekvensanalys och riskanalys. Detta medförde ett behov av att ta fram information och samla material specifikt för barns journal via nätet. Det finns en särskild önskan från alla landsting och regioner att bland annat tydliggöra åldersindelningen.

Nationella rekommendationer

Nationella rekommendationer inför publicering av patientjournalen via nätet inom barnsjukvård.

Barnkonsekvensanalys

Det är möjligt att göra en egen barnkonsekvensanalys. Använd mallen för att få en regional version.

I region Uppsala har man gjort en barnkonsekvensanalys och tvådemensionell riskanalys.

Manualer

Manualer för barns journal via nätet

Mallar för blankett som rör barns journal via nätet

Nedan finns mallar för blankett som rör barns journal via nätet, dokumenten är färdiga att använda genom att lägga in egen regional logga.

Mallar för blankett som rör Barns journal via nätet

 

Statistik för Journalen

Journalen används av mer än 2 miljoner personer och varje månad loggar över en miljon in på e-tjänsten.

Dokument

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support