Gå till innehåll

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård samt tandvård, via nätet. Invånarna når tjänsten genom inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alla regioner har anslutit till tjänsten och den har över 3 miljoner användare. Den journalinformation som finns tillgänglig är till exempel anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser,tandvård, läkemedel och provresultat, men det varierar över landet. Målet är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i regionsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.

Patientens delaktighet och egenmakt

Idag når alla patienter från 16 år Journalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan ta del av journalinformation från de regioner som har infört tjänsten. Det är även möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler, när barnet fyller 13 år visas ingen information i tjänsten, om inte särskilt tillstånd beviljats från vården. 

Syftet med e-tjänsten Journalen är bland annat att bidra till patientens empowerment – egenmakt och delaktighet – men också att bidra till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården. De flesta patienter är positiva till att kunna läsa sin journal. De tycker att de har stor nytta av tjänsten, känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. 

Forskning och utvärderingar visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Forskning visar också att ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienterna för sjukvården.

Införandet av Journalen är en viktig insats för att uppnå regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners vision som säger att Sverige ska bli bäst i världen 2025 på att använda e-hälsa och digitalisering.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan