Gå till innehåll

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen är utvecklad utifrån erfarenhet och kunskap i Landstinget i Uppsala län, som var först ut att göra journalinformation tillgänglig till patienten i större omfattning. Skåne var igång som nummer två och startade för snart ett år sedan. Västmanland och Jönköping har infört Journalen i år. Tjänsten ägs och finansieras av Inera. 

Patientens valmöjlighet 

Patienten når Journalen på 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan ta del av journalinformation från de landsting och regioner som har infört tjänsten. Där går det att välja om man vill dela journalinformation med närstående eller utse ett ombud som då får tillgång till allt. Patienten kan själv "försegla" i Journalen, då är journalinformationen inte möjlig för patienten eller ombud att läsa. Det är möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler fram till dem är 12 år. 

De flesta patienter är positiva till att kunna läsa sin journal. De tycker att de har stor nytta av tjänsten, känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. 

En patient som får tillgång till sin journal på ett enkelt sätt blir mer delaktig i beslut som rör den egna behandlingen.

Fördjupad information om Journalen