Gå till innehåll

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv bestämma när och var prover ska tas, och ibland även ta proverna själv. Patienten får sitt provsvar snabbare och kan ta ett större ansvar för sin hälsa. Vårdpersonalens administration minskar också.

Många patienter behöver lämna prover regelbundet, till exempel personer med reumatism eller diabetes. Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar utan att behöva kontakta sin läkare varje gång. Dessutom får patienten tillgång till provsvaren samtidigt som vårdgivaren, och inte när vårdpersonalen kontaktar patienten.

Patienten når sina provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det gör att patienten kan ta del av dem snabbare än tidigare, och vårdpersonalen slipper lägga tid på att få kontakt med patienten för att meddela provsvaren.

Med Egen provhantering går det också att beställa provtagningskit för att ta en del prover själv hemma. Det gäller till exempel klamydia och gonorré.

Det finns flera nyttor med tjänsten:

  • Ökat inflytande. Patienten kan bättre planera och styra över sin egen tid, och får provsvaren snabbare än tidigare.
  • Ökad kunskap. Patienten får ökad kunskap om sin hälsa, vilket ofta leder till en ökad vilja att ta ansvar för den egna behandlingen och följa ordinationer och råd.
  • Minskad administration. Vårdpersonalen slipper skriva remiss för varje provtagning, och behöver inte heller söka patienten för att informera om provsvaret.

Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

För att stödja regionerna i arbetet med utökad provtagning för covid-19 har Inera, i samarbete med Folkhälsomyndigheten, tagit fram en lösning för hemprovtagning.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan