Alla tjänster A-Ö

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Äldre man sitter på café med sin bärbara dator.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många som loggar in varje månad och i vilka delar av landet tjänsten används mest.

Så fungerar Journalen

Invånarna når Journalen genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Varje vårdgivare som vill göra information från sina system synlig i Journalen väljer vilken typ av information invånarna ska kunna se.

Informationen delas via Nationella tjänsteplattformen

De system som gör information synlig i Journalen ansluts till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

När en invånare söker information i Journalen sammanställer Nationella tjänsteplattformen uppgifter från alla anslutna system som har information om den invånaren.

Det här behöver din organisation göra

För att göra journalinformation synlig i Journalen behöver din organisation

 • göra anpassningar i vårdinformationssystemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer
 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis loggning och behörighet
 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som håller i arbetet med att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen. Leverantören fungerar då som agent för din organisation. En agent får endast hjälpa till med den tekniska anslutningen, och inte själv göra information synlig i Journalen.

Anslutningen till Nationella tjänsteplattformen görs enligt samma tekniska specifikationer som för Nationell patientöversikt. Det innebär att om din organisation redan är ansluten till Nationell patientöversikt så kommer arbetet med test och kvalitetssäkring att underlättas vid anslutning till Journalen.

Beställ Journalen

Beställning av Journalen görs i vår kundportal oavsett om ni vill ansluta via en agent, via en region eller hantera anslutningen själva och skapa en direktanslutning. Beställning görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att visa upp mer information.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information för dig som ska påbörja, eller håller på och genomför, den tekniska anslutningen till Journalen, exempelvis

 • aktuella tjänstekontrakt för Journalen och Nationell patientöversikt
 • mappningsbeskrivning för Journalen och Nationell patientöversikt
 • checklistor för anslutning.

Förvaltning

Här finns information för dig som förvaltar och använder Journalen inom din vårdgivare. Här finns exempelvis:

 • manualer
 • filmer
 • frågor och svar
 • forskningsrapporter
 • information om barns journal via nätet

I administrationsverktyget kan behöriga användare göra inställningar och administrera information som ska visas för invånarna i Journalen.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan