Tjänster

Nyttokalkyler för bättre förändringar

En nyttokalkyl beskriver alla nyttor och kostnader som förväntas från en förändring. Den värderar också nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt. Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Om nyttokalkyler

Med hjälp av nyttokalkyler kan fler verksamheter bedöma nyttan med en förändring och bli bättre på att utnyttja och använda digitaliseringens möjligheter. En nyttokalkyl kan användas som stöd för

 • beslut
 • att lyckas med förändringar
 • att följa upp förändringar.

Ett verktyg för nyttorealisering

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering. Med nyttorealisering menas ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Arbetet med nyttorealisering brukar beskrivas som att det har fem faser:

 1. Identifiera - vad ska vi förändra, och varför?
 2. Specificera - vilka är nyttorna och kostnaderna, och hur stora?
 3. Planera - besluta, planera, fördela ansvar
 4. Realisera - genomför förändringen
 5. Följa upp - lyckas vi realisera nyttorna?

Ni kan med fördel arbeta fram nyttokalkylen i faserna Identifiera och Specificera. Då får ni en förståelse för vilka nyttorna är, och vad som krävs för att uppnå dem. Nyttokalkylen kan sedan stödja de steg som kommer, genom att

 • vara ett beslutsunderlag
 • ha gett er en god förståelse för vad ni behöver göra och varför i genomförandet
 • vara ett underlag för uppföljning.

När är det värt att göra en nyttokalkyl?

Det är inte gratis att göra en nyttokalkyl, eftersom det tar tid. Nedan listas några möjliga nyttor och kostnader från att göra en nyttokalkyl, jämfört med alternativet att inte göra en.

Nyttan med nyttokalkylen är att ni får ut mer nytta från er förändring, eftersom den bidrar till

 • ökad delaktighet i, och förståelse för, förändringen
 • bättre beslut inför och under förändringen
 • bättre genomförande av förändringen
 • bättre uppföljning.

Kostnader för en nyttokalkyl skulle kunna vara

 • tid för den/de som ansvarar
 • tid för de som bidrar med information
 • tid för andra som är delaktiga i arbetet.
Cirklarna visar nyttorealiseringens fem faser. Rektanglarna visar hur nyttokalkylen kan stödja arbetet hela vägen.

Exempel

Här kan du ta del av exempel på nyttoanalyser och nyttokalkyler som Inera har gjort:

Metodstöd

Med Ineras metodstöd kan du ta fram en nyttokalkyl i 9 steg. Du kan tänka på stegen som tre faser: lägg grunden, gör en nyttoanalys och gör en nyttokalkyl.

Digital utbildning i nyttokalkyler

Inera och Adda erbjuder en digital utbildning i nyttokalkyler. Syftet med utbildningen är att fler ska kunna bedöma nyttan med förändringar. Efter utbildningen ska du kunna göra en väl underbyggd nyttokalkyl med hjälp av det metodstöd som Inera erbjuder. I utbildningen ingår:

 1. Fyra digitala utbildningsmoduler
 2. Arbetshäfte
 3. Diskussionsforum i lärplattformen
 4. Personlig rådgivning

Köp utbildningen via Adda:

Läs mer om nyttorealisering

I nyttorealisering ingår mer arbete än att ta fram en nyttokalkyl. Det handlar till exempel om:

 • ledning, styrning, strategi
 • roller och ansvar
 • kultur

Läs mer om det arbetet hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Till toppen av sidan