Gå till innehåll

Behörighetsmodellen i Katalogtjänst HSA

Här hittar du frågor och svar kring behörighetsmodellen. Kontakta Kundservice om du har andra frågor.

Visa/Dölj mer information

Vi har en koncernstruktur med flera olika vårdgivare som är olika juridiska personer, men som äger varandra på olika sätt. På vilken nivå finns vårdgivaransvaret i denna koncernstruktur utifrån patientdatalagen?

 • Svar på frågan

  För att hitta gränserna mellan olika vårdgivare utifrån patientdatalagen kan man titta på organisationsnummer. Om organisationsnumret är olika, handlar det om två olika vårdgivare oavsett om de juridiska personerna t.ex. tillhör samma koncern. Det innebär att den juridiska personen som bedriver vården är vårdgivare oberoende av om denna juridiska person i sin tur ägs av en annan juridisk person som också är vårdgivare.

  Fördjupning:
  Utifrån definitionen i patientdatalagen (2008:355) 1 kap 3 § definieras vårdgivare som: ”Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).” I förarbetena till patientdatalagen Prop. 2007/08:126 s 224 går att läsa att med vårdgivare avses en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård.
   
  En juridisk person är ett rättssubjekt som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter t.ex. ett aktiebolag eller handelsbolag. Varje juridisk person har ett organisationsnummer utifrån regelverket i lagen om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (1974:174).

  Senast uppdaterat: Torsdag 23 mars 2017

Visa/Dölj mer information

Kan vi låta en stängd vårdenhet ligga kvar som aktiv vårdenhet i HSA tills ärenden som hör till vårdenheten har hanterats?

 • Svar på frågan


  För en vårdenhet vars verksamhet upphör kan det finnas pågående ärenden som behöver avslutas, till exempel intyg till Försäkringskassan som inte kommit tillbaka. Om det då finns en verksamhetschef med uttalat ansvar för dessa ärenden kan vårdenheten under en övergångsperiod på max tre månader ligga kvar i HSA Organisationsträd utan att vårdenheten markeras som arkiverad vårdenhet. Vårdenheten bör då avmarkeras för visning för allmänheten och medarbetaruppdrag samt medarbetaruppdragsmedlemmar som inte är nödvändiga för avslut av ärenden bör tas bort. Vårdenheten bör förses med ett slutdatum max tre månader framåt i tiden. När denna tidpunkt inträtt kan ingen inloggning mot vårdenheten längre ske.

  Senast uppdaterat: Måndag 16 januari 2017

Visa/Dölj mer information

Vem ansvarar för medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå?

 • Svar på frågan

  Först och främst är det viktigt att påpeka att endast medarbetaruppdrag som inte har ändamålet ”vård och behandling” får förekomma på vårdgivarnivå. Det finns idag inte heller några nationella tjänster som ger behörighet utifrån medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå. Fundera därför på om det finns ett verkligt behov av medarbetaruppdrag på vårdgivarnivå innan du registrerar ett sådant.

  Ansvaret för dessa medarbetaruppdrag hanteras av den medarbetare som har aktuellt ansvar i sin arbetsroll i organisationen. Exempel kan vara att medarbetaruppdrag för kvalitetsuppföljning på vårdgivaren kan tilldelas av den som ansvarar för patientsäkerheten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vem ansvarar för behörigheter samt logguppföljning för en stängd vårdenhet?

 • Svar på frågan

  Det ska alltid finnas en utsedd person, utsedd av vårdgivaren, som har ansvaret för att ta bort behörigheter för åtkomst till patientinformation samt logguppföljning för den aktuella vårdenheten. Även behörigheter för spärr- och loggadministratörer behöver hanteras och hållas uppdaterade för stängda vårdenheter. Vårdgivaren beslutar vilken person som ansvarar för behörighetshantering och logguppföljning på den stängda vårdenheten.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Ska man arkivera kopplade enheter när en vårdenhet stängs?

 • Svar på frågan

  Nej, kopplade enheter ska inte arkiveras (få objektklassen hsaArchivedObject) då vårdenheten arkiveras. All journalinformation som hanteras inom vårdenheten markeras med vårdenhetens HSA-id.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan en och samma enhet i HSA anges som både vårdgivare och vårdenhet?

 • Svar på frågan

  Ja, men vi rekommenderar att man separerar vårdgivare och vårdenheter som olika enheter i HSA eftersom det ställer till problem om till exempel enbart vårdenheten läggs ner.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan medarbetaruppdrag ha ändamål ”vård och behandling” om det ligger på en enhet som är markerad som vårdgivare?

 • Svar på frågan

  Nej, medarbetaruppdrag som läggs på vårdgivarnivå får inte ha ändamålet ”Vård och behandling” om inte enheten är både vårdgivare och vårdenhet.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan en koncern med flera dotterbolag ses som 1 vårdgivare trots att det finns flera organisationsnummer för de olika bolagen?

 • Svar på frågan

  Nej, varje juridisk person (=organisationsnummer) som bedriver vård och omsorg ses som en egen vårdgivare.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vi har arkiverat en vårdgivare/vårdenhet av misstag i HSA. Hur öppnar vi denna igen?

 • Svar på frågan

  En arkiverad vårdgivare/vårdenhet kan inte öppnas igen. Har misstaget genomförts måste en ny vårdgivare/vårdenhet skapas.

  Senast uppdaterat: Torsdag 22 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vi har en vårdgivare som tidigare varit tredjepartsansluten via oss, men som nu ska ansluta via ett annat ombud. Ska vi arkivera vårdgivaren i vår HSA-gren och låta det nya HSA-ombudet skapa den på nytt?

 • Svar på frågan

  Detta är det normala och det enklaste förfarandet. Men om det handlar om en stor organisation, och om båda ombuden är överens om det, kan vårdgivaren också flyttas mellan ombuden. I detta fall krävs stöd av HSA Förvaltning.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Visa/Dölj mer information

Vi har råkat markera en enhet som vårdenhet/vårdgivare fast den aldrig har varit det. Hur gör vi för att rätta till det?

 • Svar på frågan

  Så länge inte informationen om den felaktiga vårdgivarorganisationen använts utanför HSA, går det bra att justera registreringen i HSA utan att göra någon annan åtgärd.

  Om den felaktiga angivelsen av vårdgivarorganisationen använts utanför HSA, till exempel i journalsystem, behöver information om den felaktiga vårdgivaren/vårdenheten sparas i HSA. Detta görs genom att ta bort vårdgivar- eller vårdenhetsangivelsen för enheten och markera den som felaktigt angiven. På en felaktigt angiven vårdenhet sätt objektklassen hsaInaccurateHCU och på en felaktigt angiven vårdgivare sätts objektklassen hsaInaccurateHCP. Dokumentera gärna vad som var felaktigt angivet och under vilken period i attributet ”HSA-administratörens kommentar”.

  Senast uppdaterat: Torsdag 27 februari 2020

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan