Gå till innehåll

Godkända HPT Konsument

HSA -policytillämpning för konsumerande organisationer (HPT) beskriver hur respektive organisation/tjänst använder informationen i HSA.

Hur en organisation använder informationen i HSA har betydelse för respektive informationsägare, för att de ska ha kontroll över var deras information används och finns publicerad.

Godkända HPT Konsument

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Inera AB)
 • Anonyma frågetjänsten (Inera AB)
 • BI-plattform (Inera AB)
 • bokavard.se (Glamma Nordic AB)
 • Egen provhantering (Inera AB)
 • eMortis (Socialstyrelsen)
 • ERA, Vårdepisodersättningssystem (IVBAR AB)
 • Folktandvarden.se (Folktandvården Stockholms län AB)
 • Formulär (1177) (Inera AB)
 • Hitta och jämför vård, 1177.se (Region Stockholm)
 • iChemistry (Intersolia AB)
 • Identifieringstjänst SITHS (Inera AB)
 • Infektionsverktyget (Mawell Scandinavia AB)
 • Intygstjänster, inkl. Intygsstatistik, Webcert, Rehabstöd, Privatläkarportalen och Intygstjänsten (Inera AB)
 • Journalen (Inera AB) Läkarintyg, Statistiktjänst och WebCert (Inera AB)
 • Nationell Patientöversikt, NPÖ (Inera AB)
 • OMCX (Arbetsförmedlingen)
 • Pascal (Inera AB)
 • Prator (EVRY Healthcare Systems AB)
 • Sebra – biverkningsrapportering (Inera AB)
 • Signe, inkl. Vårdgaranti/vantetider.se, Nationell Patientenkät m.fl. (Sveriges kommuner och regioner, SKR)
 • SmiNet 3 (Folkhälsomyndigheten)
 • SOS Alarm
 • StretchCareAgent (Pulstavlan, Blå Appen) (Stretch Care AB) 
 • Stöd och behandling (Inera AB)
 • Svensk e-identitet Autentiseringstjänst (Svensk e-identitet AB)
 • Svevac (Inera AB)
 • Säkerhetstjänster (Inera AB)
 • Tieto LIAM (Tieto Sweden AB)
 • Tjänsteplattform (Inera AB)
 • UCR QReg5_HSAInt Kvalitetsregisterplattform (Region Uppsala)
 • varden.se (Vården Online AB)
 • Vården i siffror (Inera AB)

Mer information

Du som är HSA-ansvarig kan via Projektplatsen se alla godkända HPT Konsument.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan