Gå till innehåll

Grundkrav och anslutningssätt för anslutning av tjänst till HSA

För att en tjänst ska få ansluta sig till HSA måste anslutande tjänst uppfylla ett antal grundkrav. Beroende på vad syftet är med anslutningen finns det tre olika sätt att ansluta på.

Grundkrav

  • Tjänsten ska vara till nytta för aktörer inom svensk vård och omsorg
  • Tjänsten ska tillhöra en svensk organisation
  • Organisationen ska följa gällande krav och bestämmelser för HSA
  • Organisationen ska vara tillförlitlig och trovärdig

Alternativa anslutningssätt

För en utökad beskrivning av anslutningssätten, se HSA Tjänsteanslutningsprocess

Förenklad anslutning

Förenklad anslutning är till för nationella tjänster som enbart ska hämta publik enhetsinformation från HSA. En typisk sådan tjänst är en webbsida som innehåller en vårdsökningstjänst, t.ex. omvård.se eller folktandvården.se. Vid förenklad anslutning ges dygnsvis tillgång till en fil med alla enheter och funktioner i HSA som av informationsägarna markerats som publika.

Fullständig anslutning

Fullständig anslutning görs av nationella tjänster (tjänster som används av många vårdgivare) som behöver annan information än publik enhetsinformation, t.ex. information om personer, behörighetsgrundande information och/eller vårdgivar-/vårdenhetsstruktur. Typiska sådana tjänster är autentiseringstjänster eller tjänster som används av vårdpersonal vid behandling av patienter. Informationen hämtas då oftast direkt vid behov via tjänstekontrakt eller WebService-anrop.

HPT Producent

Anslutning via HPT Producent är aktuellt för tjänster som enbart används av en eller ett par vårdgivare och som förvaltas av en vårdgivare som redan är ansluten till HSA och publicerar sin information där. Användningen av HSA-informationen kan vara densamma som förenklad eller fullständig anslutning, men istället hanteras anslutningsprocessen av vårdgivarens egen HSA-förvaltning. När utredningen av användningen är gjord kompletteras vårdgivarens HPT Producent (HSA-policytillämpning för producerande organisationer) med en redovisning av aktuella anrop. Inga nya avtal eller dokument behövs.

Mer information

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan