Gå till innehåll

Beställ Katalogtjänst HSA

Organisationer (juridiska personer) som bedriver vård- och omsorgsverksamhet kan beställa anslutning till Katalogtjänst HSA. Det är bara regioner och kommuner som kan göra en direktanslutning, privata vårdgivare kan endast göra en tredjepartanslutning till HSA.

Observera att ett annat anslutningssätt tillämpas om du vill ansluta en tjänst till HSA. Alltså inte ansluta en hel organisation, utan bara ansluta en tjänst som ska använda informationen som finns i HSA. Så ansluter du en tjänst till HSA

Direktanslutning

En direktanslutning till HSA innebär att din organisation beställer anslutning samt tecknar avtal direkt med oss på Inera. Att direktansluta till HSA innebär att din organisation tar hela ansvaret för informationen i HSA, inklusive ansvar för administration, teknik och utbildning runt HSA samt all support relaterad till HSA (till exempel för användare som ska använda Pascal). En direktanslutning till HSA kräver att din organisation har egna resurser med både tekniskt kunnande och reserverad tid för att arbeta med HSA.

Det är endast regioner och kommuner som kan göra en direktanslutning till HSA. Privata vårdgivare kan endast göra en direktanslutning om de ska fungera som HSA-ombud (tredjepartleverantör). Det finns två olika former av direktanslutning. Läs mer om dessa nedan.

Förenklad anslutning till HSA

Om din organisation har få användare som ska administreras i HSA och inte behöver synka uppgifterna från en intern katalog, är en direktanslutning via HSA Admin en lämplig anslutningsform. En anslutning via HSA Admin över Internet är lämplig för den som inte behöver åtkomst till tjänster som är tids- eller verksamhetskritiska. Om din verksamhet behöver åtkomst till tjänster som är tids- eller verksamhetskritiska är anslutning över Sjunet ett bättre alternativ.

Anslutning via HSA Admin kan till exempel vara bra för en mindre kommun som endast vill utfärda SITHS-kort till ett begränsat antal användare så att dessa kan använda till exempel Pascal, men i övrigt inte ska nyttja de tjänster som är kopplade till HSA. Eftersom det endast går att uppdatera HSA-information manuellt via HSA Admin, går det inte att synkronisera från egna kataloger till HSA om man ansluter via förenklad anslutning.

Fullständig anslutning till HSA

Om HSA-informationen omfattar alla, eller nästan alla personer inom din organisation, är anslutning med synkronisering från egna lokala kataloger över Sjunet det naturliga valet. Detta alternativ är också att rekommendera för verksamhetskritiska tjänster där kommunikationen måste ha en garanterad tillgänglighet. Ett exempel kan vara en större kommun som vill utfärda SITHS-kort till alla anställda inom kommunen och i framtiden även kunna använda nationella tjänster såsom den Nationella Patientöversikten, NPÖ, eller olika läkemedelstjänster som kräver säker identifiering. Anslutning via Sjunet är ett måste om ni automatiskt ska kunna synka kontaktuppgifter som administreras i en lokal katalog över till HSA.

Observera att synkroniseringen helt och hållet är den anslutna organisationens ansvar och att tekniskt kunnig personal måste finnas i den egna organisationen, även om det finns företag som säljer färdiga eller delvis färdiga synkroniseringstjänster. Det finns policys och regelverk som synkroniseringen måste vara anpassad till, vilket är den anslutande organisationens ansvar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan