Gå till innehåll

Digitalisering

Inera erbjuder kompetens som skapar förutsättningar för digital samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner.

Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har digitaliserats – individer och företag förväntar sig digitala tjänster. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Med hjälp av digitala lösningar kan verksamheter och processer effektiviseras och samtidigt skapa mervärden för både medarbetare och invånare. Digitala lösningar kan underlätta för den enskilde att vara delaktig och ha egenmakt, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt ge medarbetarna i verksamheterna effektivare stödsystem.

För att lyckas skapa en smartare välfärd med hjälp av digitalisering krävs att alla aktörer kan samverka. Både system och organisationer måste kunna fungera tillsammans. Det är också viktigt att samverkan sker inom vad lagen ger utrymme för och att hanteringen av den information som utbyts mellan aktörerna sker på ett säkert sätt.

Inera erbjuder kompetens inom arkitektur, interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet och juridik, som skapar förutsättningar för digital samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner. Det gör vi på följande sätt:

  • Vi gör strategiska utredningar om hur vi i Sverige ska förhålla oss till olika teknologier som har potentialen att förändra den offentliga verksamheten i grunden.
  • Vi utvecklar och förvaltar referensarkitekturer, regelverk och anvisningar som skapar gemensamma spelregler för aktörerna att förhålla sig till vid utveckling av sina system och verksamheter.
  • Vi arbetar aktivt tillsammans med standardiseringsorganisationer och fastställer och stödjer tillämpning av öppna standarder för digitalisering.
  • Vi tar fram vägledningar och konsekvensanalyser som bidrar till vägval och ställningstaganden, bland annat inom juridik och informationssäkerhet.
  • Vi tar fram underlag till stöd för regioner, kommuner och systemleverantörer i samband med upphandlingar.

Denna kompetens ligger också till grund för den gemensamma infrastrukturen som Inera tagit fram, som gör det möjligt att utbyta information på ett säkert och lagligt sätt, mellan aktörer inom regioner och kommuner men även mellan aktörerna och invånarna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan