Gå till innehåll

UMO

UMO.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna i Sverige, och som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. På UMO.se finns texter, filmer och annat material för att ge unga möjlighet att reflektera kring frågor som rör sex, hälsa och relationer. Syftet är att ge verktyg för att fatta egna väl grundade beslut i sina liv. En av webbplatsens viktigaste utgångspunkter är att den ska inkludera alla vad gäller exempelvis etnicitet, kön, sexualitet, könsidentitet och funktionalitet.

UMO.se är en ungdomsmottagning på nätet som riktar sig till unga, mellan 13 och 25 år. UMO.se kan unga få svar på sina frågor om sex, kroppen, alkohol och tobak, hur man skyddar sig mot könssjukdomar, hur man kan få stöd i den psykiska hälsan och mycket mer. Här kan unga även ställa en anonym fråga och få ett personligt svar från en barnmorska, kurator, läkare, dietist, sjuksköterska eller psykolog.

UMO.se är ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna som finns runt om i landet. Webbplatsen vill skapa förutsättningar för lika villkor och ge ett ökat handlingsutrymme för unga. I vissa delar av Sverige är det långt till närmaste ungdomsmottagning och via UMO.se kan målgruppen få tillgång till kvalitetssäkrad information oavsett tid, rum och plats.

UMO.se har en sökbar katalog över landets alla ungdomsmottagningar med information om öppettider, telefontider, adress, telefonnummer och vad de olika mottagningarna erbjuder. 

På webbplatsen finns texter, filmer, animationer, tester och illustrationer för att ge kunskap och möjlighet att reflektera kring frågor som rör sex, hälsa och relationer. Syftet är att ge unga nya idéer och verktyg för att fatta egna väl grundade beslut i sina liv. 

Allt innehåll på UMO.se genomsyras av ett normkritiskt och inkluderande perspektiv. Innehållet utgår alltid från ett rättighetsperspektiv och en helhetssyn. En av de viktigaste utgångspunkterna i det ständiga arbetet med att utveckla webbplatsen är att den ska inkludera alla vad gäller exempelvis etnicitet, kön, sexualitet, könsidentitet eller funktionalitet.   

UMO.se är också en källa till nya idéer och kunskap för den som möter unga i sin profession, exempelvis inom skolhälsovård och på ungdomsmottagningar.  

På UMO.se finns också en interaktiv stödfunktion för att sluta röka, en app som heter Fimpaaa!  

Utöver samarbete med regionerna, kommunerna och ungdomsmottagningarna har UMO ett integrerat samarbete med andra aktörer som har fokus på unga. UMO samarbetar med organisationer som vänder sig till unga i olika frågor och har samarbetsprojekt med olika myndigheter. Ett av de viktigaste samarbetena är dock det som sker med målgruppen. UMO jobbar tillsammans med unga i all utveckling av innehållet genom att ha bland annat fokusgrupper och användartester. Dessutom finns sedan starten av UMO.se en panel bestående av ett fyrtiotal unga från olika delar av landet och med olika bakgrund, erfarenhet och intresseområden. 

Webbplatsens innehåll produceras i samarbete mellan professionen och redaktörer på redaktionen för UMO. Allt material följer en särskild kvalitetssäkringsprocess och faktagranskas av specialister inom respektive område.

UMO.se har utvecklats av Inera AB och finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet och Socialdepartementet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan