Alla tjänster A-Ö

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Youmo på mobil.

Om Youmo

Under senare år har ett stort antal barn och unga på flykt kommit till Sverige. Precis som andra unga har de frågor om kroppen, sexualitet och relationer, och precis som andra unga har de rätt till information om dessa ämnen. Därför finns youmo.se , med texter, filmer, bildspel, berättelser från unga och frågor och svar. Ämnesområdena är kroppen, sexualitet, tobak, alkohol och droger, familj, psykisk hälsa, rättigheter och att söka hjälp.

Allt innehåll på Youmo finns på sex språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinska och lätt svenska. Innehållet är utformat av redaktörer tillsammans med målgruppen och med hjälp av sakkunniga. Materialet kommer från webbplatsen umo.se , och är faktagranskat enligt en särskild kvalitetssäkringsprocess. Även översättningarna är kvalitetssäkrade och granskade av målgruppen för att passa i ton och stil.

Allt innehåll på Youmo har ett normkritiskt, inkluderande och stärkande perspektiv. Det utgår från en helhetssyn på ungas hälsa och rätt till information. Alla unga ska kunna känna igen sig på Youmo och få verktyg för att kunna fatta egna, välgrundade beslut.

På Youmo.se finns också Youmo skola, ett material som tagits fram för att användas i klassrummet. Övningarna passar alla ämnen i gymnasiet, men framför allt svenska, samhällskunskap och biologi. Youmo skola är riktad till lärare och finns på www.youmo.se/skola.

Youmo har tagits fram av Inera på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Vägledning för vuxna att prata med unga om sex, hälsa och relationer

MUCF har i samverkan med UMO tagit fram ett metodmaterial som heter Youmo i praktiken. Det är gratis och riktar sig till vuxna yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel dem som arbetar inom skola, på ungdomsmottagning eller på HVB-hem, men även till andra som möter målgruppen, som fritidsledare, idrottstränare och personer som jobbar inom idéella organisationer som till exempel RFSU och Rädda barnen.

Materialet ger en introduktion till inkluderande bemötande och till områden som jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Men materialet innehåller framför allt praktiska råd om hur man kan bjuda in unga att prata om Youmos ämnen, och på så sätt vara en viktig vuxen. Youmo i praktiken innehåller förslag på diskussionsupplägg och övningar anpassade både för grupper och för enskilda samtal.

MUCF har också sedan 2017 i samarbete med UMO gett en heldagsutbildning för dem som vill använda metodmaterialet. Utbildningen heter Rätt att veta, och har fokus på hur man på ett bra sätt möter unga nyanlända och pratar om sex, hälsa och relationer. Under 2019 och 2020 arbetar MUCF och UMO med att ta fram en webbaserad variant för att göra utbildningen tillgänglig för ännu fler. Webbutbildningen ska lanseras under hösten 2020.

Information om den kommande webbutbildningen och om nya tillfällen för heldagsutbildningen Rätt att veta finns på MUCF:s webbplats.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.


Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan