Alla tjänster A-Ö

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Youmo på mobil.

Om Youmo

Under senare år har ett stort antal barn och unga på flykt kommit till Sverige. Precis som andra unga har de frågor om kroppen, sexualitet och relationer, och precis som andra unga har de rätt till information om dessa ämnen. Därför finns youmo.se , med texter, filmer, bildspel, berättelser från unga och frågor och svar. Ämnesområdena är kroppen, sexualitet, tobak, alkohol och droger, familj, psykisk hälsa, rättigheter och att söka hjälp.

Allt innehåll på Youmo finns på sex språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinska och lätt svenska. Innehållet är utformat av redaktörer tillsammans med målgruppen och med hjälp av sakkunniga. Materialet kommer från webbplatsen umo.se , och är faktagranskat enligt en särskild kvalitetssäkringsprocess. Även översättningarna är kvalitetssäkrade och granskade av målgruppen för att passa i ton och stil.

Allt innehåll på Youmo har ett normkritiskt, inkluderande och stärkande perspektiv. Det utgår från en helhetssyn på ungas hälsa och rätt till information. Alla unga ska kunna känna igen sig på Youmo och få verktyg för att kunna fatta egna, välgrundade beslut.

På Youmo.se finns också Youmo skola, ett material som tagits fram för att användas i klassrummet. Övningarna passar alla ämnen i gymnasiet, men framför allt svenska, samhällskunskap och biologi. Youmo skola är riktad till lärare och finns på www.youmo.se/skola.

Youmo har tagits fram av Inera på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Utbildningspaket och vägledning för vuxna att prata med unga om sex, hälsa och relationer

Med utgångspunkt i youmo.se har MUCF tagit fram material som vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga som är nya i Sverige, till exempel inom skola, på ungdomsmottagning eller på HVB-hem, fritidsledare, idrottstränare och personer inom ideella organisationer.

Utbildningspaketet Rätt att veta! består av fyra webbutbildningar:

  • Grundutbildning
  • SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Trauma
  • Hedersrelaterat våld och förtryck.

Alla fyra delar ger konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata på ett tryggt och inkluderande sätt med unga enskilt eller i grupp. Utbildningarna bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen.

Vägledningen Youmo i praktiken underlättar för vuxna att prata om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet med unga som är nya i Sverige på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken innehåller förslag på diskussionsupplägg och övningar anpassade både för grupper och för enskilda samtal. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

UMO

UMO.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Till toppen av sidan