Alla tjänster A-Ö

UMO

UMO.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Bild på fem ungdomar

Om UMO

UMO.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. Umo.se ska vara det självklara valet när unga söker information och dialog om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Det är de ungas perspektiv som står i fokus, ungas möjlighet att med kunskap skapa ett större handlingsutrymme för att fatta bra beslut om saker som rör det som känns viktigt i livet och som påverkar den egna hälsan.

Allt innehåll produceras av en nationell redaktion, som har nära samverkan med landets ungdomsmottagningar. Arbetet följer en särskild kvalitetssäkringsprocess där innehållet granskas i flera led:

 • Faktainnehåll granskas av externa faktagranskare med sakkunskap på området.
 • Språk, ton och tilltal granskas av flera medarbetare på UMO:s redaktion. Syftet är bland annat att säkerställa att innehållet är tillgängligt, följer UMO:s språkliga riktlinjer och normkritiska perspektiv.
 • Före publicering granskas allt innehåll av ett redaktionsråd bestående av personer som representerar ungdomsmottagningarnas tvärprofessionalism samt expertis på mänskliga rättigheter och diskriminering.
 • En del innehåll granskas också av UMO:s ungdomspanel och andra grupper av unga.

Komplement till ungdomsmottagningarna

Webbplatsen är ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna. Här får unga tillgång till information som kan ge svar på frågor som inte kräver ett fysiskt besök. Webbplatsen kan också motivera unga och göra det enklare för dem att besöka ungdomsmottagningen när det är nödvändigt.

På UMO finns också en katalog över landets alla ungdomsmottagningar. Informationen hämtas från Hitta vård på 1177.se, så att informationen om mottagningarna är densamma på umo.se och 1177.se.

På UMO.se finns

 • texter, filmer och bildspel inom alla UMO:s ämnesområden
 • UMO-podden, där unga diskuterar och delar med sig av egna erfarenheter
 • Egna berättelser, där unga kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras
 • Svara varandra, där unga har möjlighet att ställa en fråga eller ge ett svar till andra unga
 • intervjuer med unga, om till exempel att hitta kärleken på nätet eller att leva i en hederskultur
 • en svarsbank med svar skrivna av UMO:s experter som arbetar på ungdomsmottagningar eller inom elevhälsan
 • hänvisningar och länklistor till stöd och hjälp.

UMO.se - en webbplats för alla

UMO.se ska vara tillgänglig för så många unga som möjligt. Förutom att webbplatsen följer riktlinjerna för webbtillgänglighet är det också viktigt att texterna är lättlästa. Det ska inte finnas för långa meningar eller krångliga ord. Bilderna ska erbjuda möjlighet till identifikation och ska spegla en bredd av unga med olika hudfärg, funktionalitet, kroppsform och stil.

Mycket av innehållet finns också på arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinska och lätt svenska för den som är ny i Sverige. Det innehållet finns samlat på www.youmo.se. Här finns mer information om Youmo.

Målet är att unga ska känna att UMO.se är en sida för just dem, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller i vilken del av landet du bor.

UMO vill ge kunskap och möjlighet till reflektion för att unga ska kunna påverka sin situation - hemma, i relationer, i skolan eller på jobbet. Genom att känna till sina rättigheter och skyldigheter ökar möjligheten att själv bestämma hur du vill ha det.

Starkt förtroende och hög kännedom

Förtroendet för UMO är högt från den unga målgruppen, yrkesverksamma och andra organisationer som möter unga. I den senaste varumärkesmätningen från 2021 i en panel med unga mellan 15 och 25 år var kännedomen 90 procent. Det som uppskattas mest är att informationen är pålitlig och lätt att förstå, att man kan vara anonym samt att webbplatsen är ett alternativ till en riktig ungdomsmottagning.

Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Till toppen av sidan