Gå till innehåll

Stödtjänster

Inera erbjuder stödtjänster som kan avropas i samband med anslutning för kunder som helt eller delvis vill få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen.

Visa/Dölj mer information

Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)

 • Verifiering av tjänsteproducent (VavTP)

  Syfte: säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten.

  Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten uppfyller tjänstekontrakten genom att tillhandahålla en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

  Innan testomgång kan startas ska en gemensam planering sättas upp med tidsramar för förväntad testperiod från start till avrapportering. Försenad start utanför plan eller exekvering som drar över kan medföra merkostnad för Tjänsteproducent.

  Ledtid 

  VavTP stödtjänst beräknas pågå som mest 3 kalendermånader. Om det kvarstår aktiviteter efter 3 kalendermånader måste ett möte bokas där utestående punkter gås igenom och planeras. Eventuella tillkommande kostnader för detta hanteras och bedöms efter genomgång av utestående punkter.

  Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.

  Aktiviteter som ingår i VavTP:

  • Verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
  • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av TK-testsviter
  • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • Test via e-tjänst
  • Utredning och felsökning
  • Logganalys
  • Felrapportering
  • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • Ifyllande av självdeklaration

  Aktiviteter som inte ingår i VavTP:

  • Verksamhetens godkännande av informationsmappning
Visa/Dölj mer information

Verifiering av tjänstekonsument - (VavTKons)

 • Verifiering av tjänstekonsument - (VavTKons)

  Syfte: Att hjälpa kund att verifiera tjänstekonsumentens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontraktsbeskrivningar.

  Beskrivning: Inera hjälper kunden säkerställa att tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.

  Aktiviteter som ingår i VavTKons:

  • Verifiera uppfyllande av tjänstekontraktsbeskrivning med hjälp av mock-ups och testdata
  • Tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • Test med producenter (om möjligt)
  • Utredning och felsökning
  • Logganalys
  • Felrapportering
  • Koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • Ifyllande av självdeklaration
Visa/Dölj mer information

Omverifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsument

 • Omverifiering av tjänsteproducent/tjänstekonsument

  Syfte:

  Att - då kund har gjort en ändring som påverkar en tidigare ansluten tjänst och där bedömningen gjorts att inte en ny full verifiering av anslutningen behöver utföras - hjälpa kund att verifiera tjänstens integration med tjänsteplattformen och uppfyllnad av berörda tjänstekontrakts-beskrivningar utifrån de ändringar som gjorts.

  Beskrivning:

  Inera hjälper kunden säkerställa att tjänsteproducenten/tjänstekonsumenten uppfyller tjänstekontrakten genom en dedikerad resurs som hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor.
  Inera kan även erbjuda extra tillägg så som testledare eller dedikerad personal på plats hos kund. Kontakta Inera för offert.

  Ingår inte:
  -Verksamhetens godkännande av informationsmappning.

  Omfattning:
  • verifiera mappning mellan vårdsystemet och tjänstekontrakt
  • verifiera uppfyllande av tjänstekontrakts-beskrivning med hjälp av TK-testsviter
  • tjänsteinteraktionstestning mot nationella infrastrukturen
  • test via e-tjänst
  • utredning och felsökning
  • logganalys
  • felrapportering
  • koordinering och tät dialog med Inera och systemleverantör
  • ifyllande av självdeklaration
  Förutsättningar:
  • analys av förändring gjord av Inera
  • testmiljö hos kund som fortfarande fungerar och är kopplad mot SIT
  • samma TK majorversion som tidigare verifierats
  • ingen ny TAK-ning behöver göras
  • personal på plats som kan stötta vid testdata och dialog med leverantör
  • bibehållna testdata i kunds testmiljö

Stödtjänster för att etablera samverkan

Visa/Dölj mer information

Etablera samverkan

 • Etablera samverkan

  Syfte: Säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö. 

  Inera hjälper kunden säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö genom att tillhandahålla stöd vid:

  • test
  • support
  • felsökning
  • felrapportering
  • ifyllande av underlag

Övriga stödtjänster

Visa/Dölj mer information

Specialanpassad integrationstestmiljö

 • Specialanpassad integrationstestmiljö

  Syfte: Att kunna genomföra tester som ger bättre information om hur integrationen med Nationella tjänsteplattformen och andra komponenter kommer att fungera.

  Inera tillhandahåller en kundspecifik, kontrollerad testmiljö för tester inför anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Testmiljön innehåller tjänsteplattform samt de komponenter som behövs för specifik situation, exempelvis spärrar, testdata med mera.

Visa/Dölj mer information

Testexpertis

 • Testexpertis

  Syfte; Ökad grad av kvalitetssäkring och sänkt risk för ledtidsproblem och budgetöverdrag på grund av fel och brister i applikation och underlag.

  Inera hjälper kunden efter behov med exempelvis:

  • idéer och stöd runt test under utvecklingsarbetet
  • teststrategier
  • testning
  • ifyllnad av underlag och bilagor
Visa/Dölj mer information

Utbildning

 • Utbildning

  Syfte: Höja kompetensen och förståelsen för test i kundens organisation.

  Inera tillhandahåller utbildning inom test utefter kundens behov och önskemål. Exempelvis: 

  • RIV-TA grundutbildning
  • SoapUI
  • VavTP
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan