Gå till innehåll

Innehåll

De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i regioner tillgång till ett grundutbud e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira.

I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Urvalsarbetet, som bygger på användarstatistik och efterfrågan, syftar till att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter samt ett urval som täcker behoven hos hälso- och sjukvårdens samtliga specialiteter och yrkesområden. För de regioner som har större behov erbjuder Eira så kallade valbara tilläggspaket, där priserna är förhandlade på regionnivå.

Licensavtalen gäller vanligtvis ”paket” av tidskrifter, men också titlar från medicinska sällskap.

Gemensamma licensavtal i Bas-Eira för närvarande: American Medical Association, British Medical Journal, Elsevier, LWW/Ovid, Oxford University Press, Springer/Nature och Wiley. 

För enskilda titlar, se Tidskriftslista.

Användarvillkor

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Avtalen löper under ett eller flera år. Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Rättigheter och skyldigheter

Det är till exempel tillåtet för sjukhusbiblioteken att erbjuda

 • tillgång till innehållet för alla anställda i regionerna samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med regionavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är regionfinansierad omfattas av licensavtalen
 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet
 • artikelleverans till behöriga användare
 • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

Enskilda användare har rätt att

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem
 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
 • sälja eller vidaredistribuera innehåll
 • skicka artiklar till obehöriga användare
 • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare
 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Licensavtal

Covid-19 – åtkomst till vetenskaplig information

Som hälso- och sjukvårdspersonal har du tillgång till ett antal tidskrifter och söktjänster genom Eira och de svenska sjukhusbiblioteken. Förutom prenumerationsbaserade e-resurser har många förlag även gjort information om covid-19 fritt tillgängligt tills vidare. Vissa e-resurser är endast tillgängliga inom regionerna.

Visa/Dölj mer information

Vilka kunskapsstöd har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka aktuella forskningsartiklar om covid-19 har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka söktjänster har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka tidskrifter har jag tillgång till?

Visa/Dölj mer information

Vilka e-böcker har jag tillgång till?

 • Svar på frågan

  ClinicalKey (åtkomst inom regioners IP)

  Springer (åtkomst inom regioners IP)

  Kontakta ditt sjukhusbibliotek för mer information om vilka e-böker du har tillgång till i din region.

  Senast uppdaterat: Torsdag 19 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Kan jag få hjälp att söka artiklar?

Visa/Dölj mer information

Hur kommer jag åt artiklar och söktjänster hemifrån?

 • Svar på frågan

  För dig som är regionsanställd: Kontakta ditt sjukhusbibliotek för information om hur du kommer åt e-resurser hemifrån.

  Senast uppdaterat: Fredag 3 april 2020

Visa/Dölj mer information

Jag har inte tid att söka artiklar. Kan jag beställa ett sökuppdrag av en medicinsk bibliotekarie?

 • Svar på frågan

  För dig som är regionsanställd: Kontakta ditt sjukhusbibliotek och fråga om biblioteket erbjuder sökuppdrag. 

  Senast uppdaterat: Fredag 3 april 2020

Visa/Dölj mer information

Hur gör jag om jag inte kommer åt en artikel bakom en betalvägg?

 • Svar på frågan

  Kontakta ditt sjukhusbibliotek för information om hur du kan beställa en artikel som du inte har tillgång till inom din region.

  Senast uppdaterat: Onsdag 18 mars 2020

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan