Rapporter och resultat

Vägen till vetenskapen

Vägen till vetenskapen är en enkätundersökning bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet publicerades under 2019.

Om projektet

Den omfattande enkätundersökningen Vägen till vetenskapen genomfördes 15 oktober - 30 november 2018 bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Bakom undersökningen stod Sveriges sjukhusbibliotek och Eira. Resultatet publicerades under 2019. 

Syftet var att få veta mer om hur hälso- och sjukvårdspersonal söker information, hur de använder digitala resurser och bibliotekens service, vilka faktorer som påverkar användningen samt eventuella skillnader mellan olika användargrupper. 

Resultaten av undersökningen, som bygger på nästan 2 200 svar, visar att stöd från ett bibliotek är efterfrågat bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att kännedomen om de digitala resurser och det stöd som biblioteken tillhandahåller behöver ökas. Undersökningen understryker ett behov av marknadsföring av sjukhusbiblioteken och medicinska bibliotekariers kompetens, samt pekar på vikten av jämlik tillgång till service mellan Sveriges regioner.

Om du vill ta del av undersökningens forskningsdata, vänligen kontakta eira@inera.se.

Till toppen av sidan