Alla tjänster A-Ö

Eira

Via bibliotekssamarbetet Eira har vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter och e-böcker till fördelaktiga priser och villkor. Eira ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, och bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet.

Sjuksköterska använder dator på biblioteket.

Om Eira

Eira är ett bibliotekssamarbete som förhandlar och sluter licensavtal på uppdrag av regionerna. Avtalen garanterar regionerna ett grundutbud av e-tidskrifter och e-böcker till fördelaktiga priser och villkor. Syftet är att ersätta enskilda prenumerationer i digital och tryckt form med en licens som ger all vårdpersonal tillgång till titlarna.

Via Eira har vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationella forskningsresultat. Det ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, och Eira bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet.

Samtliga regioner är anslutna till Eira. Eiras innehåll, förvaltning och licensavtal är anpassade för regionerna. Licensavtalen tillåter även privata vårdgivare som har avtal med en region att ta del av innehållet. Om du är anställd hos en privat vårdgivare, kontakta ditt bibliotek inom hälso- och sjukvården för mer information.

Grundutbudet i Eira kallas för Eira Core. Urvalsarbetet sker i samarbete med hälso- och sjukvårdens bibliotek och bygger på användarstatistik, efterfrågan och pris. Innehållet består av en kärna av oumbärliga medicinska tidskrifter för ett stort antal specialiteter och yrkesområden inom hälso- och sjukvård. För de regioner som har större behov finns valbara tilläggspaket, Eira Plus och Eira Add-on, där priserna är förhandlade på regionnivå.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många artiklar och bokkapitel som laddats ner en viss tidsperiod.

Så fungerar Eira

Eiras innehåll görs tillgängligt för hälso- och sjukvårdspersonal av regionernas bibliotek för hälso- och sjukvårdspersonal. De har direkt åtkomst till e-tidskrifter och e-böcker på datorer inom regionernas nätverk. Åtkomst utanför regionernas nätverk erbjuds genom proxylösningar som tillhandahålls av biblioteken.

Pris

Frågor om Eira

Driftstatus och felanmälan

Om du arbetar inom en region och har problem att komma åt Eiras innehåll, kontakta ditt bibliotek inom hälso- och sjukvården för mer information.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan