Eira

Eira ger regionernas hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till relevant och efterfrågat innehåll i digitala tidskrifter, böcker och databaser, till fördelaktigt pris och med bra villkor. Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag.

Sjuksköterska använder dator på biblioteket.

Om Eira

Via bibliotekssamarbetet Eira får vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter. Eira ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, och bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet.

Eira förvaltas av Inera och ger all hälso- och sjukvårdspersonal som verkar i regioner i Sverige tillgång till relevant och efterfrågat innehåll, till fördelaktiga priser och villkor. I många regioner har även hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar på uppdrag av regioner tillgång till Eiras innehåll. Läs mer om Eiras innehåll.

Innehållet består främst av e-tidskrifter inom samtliga specialiteter och för alla professioner, men även e-böcker och databaser.

Eira tecknar licensavtal med ett flertal internationella tidskriftsförlag. Förhandlingar med leverantörerna och förlagen sker årsvis och resulterar i gemensamma licensavtal som löper på ett eller flera år.

Eira förhandlar och sluter avtal för ett gemensamt innehåll för alla regioner – Eira Core. För de regioner som har större behov erbjuder Eira valbara tilläggsavtal, där priserna är förhandlade på regionnivå. Läs mer om Eira Core, Plus och Add-on.

About Eira (in English, for Publishers)

Read more here.

Att använda Eira

Eiras innehåll tillgängliggörs för hälso- och sjukvårdspersonal av regionernas bibliotek för hälso- och sjukvårdspersonal. Detta ger direkt åtkomst till tidskrifter, e-böcker och databaser på datorer inom regioners nätverk. Åtkomst utanför regioners nätverk erbjuds genom proxylösningar som tillhandahålls av biblioteken.

Samtliga regioner är anslutna till Eira. Eiras innehåll, förvaltning och licensavtal är anpassade för regionerna. Licensavtalen tillåter även privata vårdföretag med avtal med regioner att ta del av innehållet. Om du är anställd vid ett privat vårdföretag, kontakta ditt bibliotek inom hälso- och sjukvården för mer information.

Om du är anställd inom en kommun och har önskemål om en tjänst motsvarande Eira riktad till kommuner, se här.

Övrigt

Användarvillkor

Eira arbetar för att ett antal grundläggande villkor alltid ska ingå i de gemensamma avtalen.

Regioner har även åtkomst till SIS-standarder. Dessa ingår inte i Eira men administreras av Eiras kontaktpersoner i regioner.

Mer om Eira finner du här.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många artiklar och bokkapitel som laddats ner en viss tidsperiod.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Om du arbetar inom en region och har problem att komma åt Eiras innehåll kontakta ditt bibliotek inom hälso- och sjukvården för mer information.

Till toppen av sidan